Ytterligare fall av svinpest har konstaterats efter att prover från döda vildsvin har analyserats.
Ytterligare fall av svinpest har konstaterats efter att prover från döda vildsvin har analyserats.

Ytterligare fall av svinpest konstaterade – nu även i Norbergs kommun

Sju positiva fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i har nu konstaterats i Västmanland. Detta står klart efter att proven från de kadaver som provtogs under lördagen har analyserats.

Publicerad

Ett av fallen är cirka 300 meter in i Norbergs kommun, men det är fortfarande inom det som bedöms som kärnområdet. Det provet var från ett kadaver som hade observerats innan den aktiva sökningen efter kadaver satts igång.

– Sökandet efter kadaver i området fortsätter och under dagen har fler kadaver provtagits som kommer att analyseras under morgondagen. Enligt plan så börjar sökandet i området runt det först påvisade fallet och området utökas allt eftersom. Hittills är resultaten helt enligt våra förväntningar, säger statsepizootolog Karl Ståhl i ett pressmeddelande från SVA, statens veterinärmedicinska anstalt.

SVA:s webbplats finns en karta med övervakningen av afrikansk svinpest som uppdateras dagligen. Två av kadavren var upphittade intill varandra och ser på kartan ut som en prick, men det rör sig om två djur.

Powered by Labrador CMS