97 procent av hushållen i Västmanlands län har tillgång till snabbt bredband.

Var tredje hushåll på landsbygden saknar tillgång till snabbt bredband

"En snabb och stabil uppkoppling är avgörande för länets tillväxt och attraktionskraft."

Publicerad

I oktober 2022 hade 97 procent av hushållen i Västmanland tillgång till snabbt bredband på 1 Gbit/s eller fiber i absolut närhet. Utvecklingen har i stort varit densamma som i övriga landet men tillväxten på landsbygden har varit något högre. Trots detta saknar ungefär var tredje hushåll på landsbygden tillgång på snabbt bredband, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– En snabb och stabil uppkoppling är avgörande för länets tillväxt och attraktionskraft. Det ska gå att kunna driva företag, jobba eller studera över hela länet. I genomsnitt har vi ungefär samma täckning i länet som i resten av Sverige men vi har stora skillnader mellan olika områden. Tillsammans med kommuner och näringsliv måste vi fortsätta jobba för att stad och land ska få likvärdiga förutsättningar, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Det är Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022 som visar att 97 procent av hushållen i länet har tillgång till snabbt bredband. Det är något under snittet i landet som är 98 procent. För 2022 har utbyggnadstakten i Västmanland legat på drygt 2 procent vilket är detsamma som riksgenomsnittet.

Utanför länets tätorter och småorter har tillväxten varit högre, drygt 11 procent, vilket kan jämföras med rikets drygt 6 procent. Trots den stora ökningen är det stor skillnad på tillgången på bredband. I länets tätorter och småorter är den drygt 99 procent medan den på landsbygden är drygt 70 procent. Utbyggnaden på landsbygden är mer komplicerad genom långa avstånd, svårare markförhållanden, många markavtal och tillstånd. Utbyggnadsprojekten blir dyra och tar tid. För att det ska gå ihop ekonomiskt är projekten beroende av en hög efterfrågan och i många fall offentligt stöd.

Bredbandstäckningen på landsbygden skiljer sig också mycket mellan olika kommuner. Utbyggnaden har tagit fart i flera av länets kommuner som tidigare legat mycket lågt. I Surahammar har till exempel täckningen på landsbygden ökat från bara någon procent till drygt 40 procent.

– Det är positivt med länets relativt höga utbyggnadstakt på landsbygden men vi ska komma ihåg att mycket återstår innan vi kan vara nöjda. Under pandemin uppstod en hög efterfrågan på snabbt bredband från fritidshusägare som ville kunna arbeta på distans. Om trenden med distansarbete fortsätter kommer det att ge bra underlag för fortsatt utbyggnad på landsbygden, säger Lars Eriksson, bredbandskoordinator, Region Västmanland.

Powered by Labrador CMS