Den politiska majoriteten i Hallstahammar vill bygga en ny förskola i Näs.

Styret föreslår en satsning på förskolor – vill bygga nytt i Näs

I samband med det pågående budgetarbetet för 2025-2027 har den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet skrivit en motion om en satsning på kommunens förskolor.

Publicerad

– Förslaget utgår dels från de lokalbehov som inventerats, dels utifrån en förändrad befolkningsprognos där barn i förskoleåldern ser ut att minska de närmaste åren. Minskningen är inte unik för Hallstahammars kommun utan följer den trend som är tydlig i hela landet med färre födda barn, skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

De menar att även om många av förskolorna i Hallstahammar har välfungerande lokaler så finns det flera förskolor som är i behov av renovering, utbyggnad eller bedöms behöva ersättas av helt nya lokaler i ett längre perspektiv.

– En lokalbehovsplan som tagits fram av Barn- och utbildningsförvaltningen visar också på behov av satsningar som kan göra förskolemiljöerna ännu bättre.

Majoritetspartierna föreslår bland annat att en ny förskola byggs i Näs, en fristående modul för att skapa ytterligare lokalyta för redan befintlig verksamhet vid Lärkan i Kolbäck och att flytta Trollsländans förskola till Fredhem.

– 2025 har det hunnits skapas nya lokaler i Fredhemsskolan efter att Näslundsskolan flyttat in i den nybyggda skolan vid höstterminen 2024. Detta tror vi är nödvändigt då Trollsländan närmar sig sin tekniska livslängd. Vid Humlans förskola ser vi behov av en del renoveringar för att kvalitetssäkra verksamheten tills förskolan i Näs är klar.

När det gäller byggnation av en ny förskola i Näs finns det redan idag underlag då det finns många barnfamiljer på området.

– Demografin visar också på ett generationsskifte i området under den närmaste tioårsperioden vilket brukar innebära en tillströmning av fler barnfamiljer. Vi önskar göra en satsning på att bygga en förskola i Näs som tas i bruk inom fem år.

Det finns i nuläget ingen fullständig plan för var i Näs den nya förskolan skulle byggas.

– Det är för tidigt att säga var i Näs förskolan kommer byggas. Vi behöver undersöka möjliga tomter och därefter ska en demokratisk detaljplanprocess äga rum innan bygget kan starta. På längre sikt så tror och hoppas vi på ytterligare befolkningstillväxt och fler förskolebarn. I samband med att nya bostadsområden planeras möjliggörs även för byggnation av förskolor både i det nya området Växthuset i Hallstahammar och området Kyrkbyn i Kolbäck, säger Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar.

Powered by Labrador CMS