Detta är en genrebild.

Stort behov av bussförare i länet

Transportföretagens nya rapport visar att det kommer att behövas 100 nya bussförare i Västmanland under de kommande tre åren.

Om rekryteringsprocessen inte lyckas kommer det att resultera i samhällskonsekvenser för det kollektiva resandet och den gröna omställningen i samhället, menar Transportföretagen och hänvisar till en färsk rapport som sammanställts.

– Svårigheter att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser då det kan leda till att turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det också svårare för lokala företag att anställa och försvårar för föreningsverksamhet. Samtidigt kan det leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande, med högre miljöpåverkan som följd, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

I Västmanland har nästan vartannat bussföretag haft svårigheter att rekrytera nya förare. Det beror på:

  • Samtliga bussföretag uppger att det är svårt att hitta personer med tillräckliga språkkunskaper.
  • Samtliga företag har haft svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet.
  • Samtliga företag har haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.
Powered by Labrador CMS