Så sparar Hallstahammars kommun energi: ”Alla behöver hjälpas åt”

På sin hemsida skriver Hallstahammars kommun om vilka åtgärder som har tagits för att spara el.

Publicerad Senast uppdaterad

– Om samhällets totala elförbrukning ska minska behöver alla hjälpas åt att spara el. Hallstahammars kommun bidrar genom att släcka var tredje belysningsstolpe på vissa vägsträckor samt att sätta timer på delar av julbelysningen, skriver Hallstahammars kommun på sin hemsida.

Kommunen har valt ut ett antal sträckor där man kan släcka var tredje belysningsstolpe utan att tumma på trafiksäkerheten och tryggheten.

Här är de aktuella sträckorna:

På gång- och cykelvägen vid väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck släcks var tredje belysningsstolpe med start den 22 november.

På Bergslagsvägen mellan Sörkvarnsvägen och Slängarbacken släcks var tredje belysningsstolpe med start den 22 november.

På Brånstaleden, både vägen och delar av gång- och cykelvägen, släcks var tredje belysningsstolpe med start 17 november.

De utvalda sträckorna har modern belysning som går att styra.

– Kommunens övriga gatubelysning har inte samma möjligheter eftersom den är seriekopplad och då går det inte att släcka enstaka lampor. I tätorterna är gatubelysningen viktig för tryggheten och därför släcks ingen belysning där.

Mycket av belysningen har bytts ut mot mer energieffektiv LED-belysning.

– Det har även varit möjligt att säkra ner flera belysningsanläggningar vilket också har inneburit minskad kostnad. Det finns dessutom ett åtgärdsförslag om att byta ut resterande äldre gatubelysning kring centrum i Hallstahammar, en åtgärd skulle innebära årliga besparingar på nära 200 000 kronor.

Precis som många andra kommuner i Västmanland har Hallstahammars kommun satsat på julbelysning som styrs med timer och på så sätt sparar energi.

Powered by Labrador CMS