Mikael Andersson Elfgren.
Mikael Andersson Elfgren.

”Regionens första ekonomiska prognos ska tolkas försiktigt”

Den ekonomiska månadsrapporten för februari pekar mot ett verksamhetsresultat på minus 450 miljoner kronor vid årets slut. Men Region Västmanland poängterar att det är årets första prognos och att mycket kan hända under året.

– Det är ett mycket bekymmersamt läge och vi följer utvecklingen noga. Ett omfattande omställningsarbete pågår inom hälso- och sjukvården med att förändra arbetssätt och samtidigt få bukt med den höga kostnadsutvecklingstakten. Vi behöver ha tålamod och uthållighet i den processen, säger Mikael Andersson Elfgren, regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Tidiga ekonomiska prognoser har en stor osäkerhetsfaktor och brukar vara mer pessimistiska än slutresultatet. Med rådande läget i världen och i den nationella ekonomin är osäkerheten större än normalt och förutsättningarna sämre än på länge. Hög inflation, en lågkonjunktur som innebär att skatteintäkterna inte ökar och att regionen inte längre kan räkna med extra statsbidrag från regeringen är några osäkerhetsfaktorer. Det ekonomiska läget ser likadan ut i hela Sverige och är en stor utmaning för offentlig sektor. Störst effekt i år har inflationens påverkan på pensionskostnaderna som ökat dramatiskt och slår extra hårt mot regionernas ekonomi.

Inom hälso- och sjukvården finns ett strukturellt underskott som successivt har vuxit. I början av 2023 har några medvetna satsningar gjort att kostnaderna ökat. Extra ersättningar betalades ut till medarbetare i samband med det ansträngda läget vid ”trippelepidemin” (covid-19, influensa och RS). Regionen har använt inhyrda operationslag för att minska köerna och undvika lidande. En tredje faktor är de ökade läkemedelskostnader, främst kopplat till cancervården.

– Vi har förtroende för verksamheternas förmåga att ställa om. Samtidigt är det viktigt för oss politiker att följa utvecklingen och kontinuerligt stämma av att det blir fart i det omställningsarbete som pågår. Vi behöver fortsätta vårt arbete med prioriteringar, tidiga insatser och mer fokus på våra kärnuppdrag för att långsiktigt klara våra ekonomiska åtaganden. Vi har ett gemensamt ansvar att leverera bra hälso- och sjukvård idag och att säkra den på sikt, säger Mikael Andersson Elfgren, regionstyrelsens ordförande.

Powered by Labrador CMS