Västmanlands sjukhus Västerås.
Västmanlands sjukhus Västerås.

Regiondirektören slutar: "Känner att jag har bidragit till Västmanlands utveckling"

Vid lunchtid på fredagen meddelade Region Västmanland via ett pressmeddelande att Anders Åhlund slutar sitt uppdrag som regiondirektör inom Region Västmanland.

Publicerad
Anders Åhlund.
Anders Åhlund.

Turbulensen inom regionledningen fortsätter. För en vecka sedan blev Liselott Sjöqvist, områdeschef för akutsjukvården i Region Västmanland, uppsagd från sin tjänst efter 37 år inom regionen. 

Under fredagen kom nästa förändring i ledningen: Anders Åhlund slutar sitt uppdrag som regiondirektör inom Region Västmanland.

Uppdraget som regiondirektör regleras i ett avtal som regionstyrelsen fattar beslut om och som regionstyrelsens ordförande är ansvarig för. En dialog inleddes innan sommaren som nu resulterat i att regionstyrelsens ordförande säger upp avtalet.

– Anders Åhlund har under åren förtjänstfullt genomfört sitt uppdrag på ett sätt som gagnat invånarna i Västmanland. Han har bland annat drivit förändringsresan från landsting till region och genomfört en större organisationsförändring för att kraftsamla regionens hälso- och sjukvård. Nu står regionen inför stora och svåra utmaningar som kräver en nystart för att vända regionens ekonomiska utveckling, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande.

Det som också drivit mig är att få arbeta med och stötta den politiska ledningen, oavsett partisammansättning

Processen för att rekrytera ny regiondirektör startar omgående och under tiden kommer Maria Linder, regional utvecklingsdirektör, att tjänstgöra som tillförordnad regiondirektör.

– Jag har haft ett ansvarsfullt, spännande och inspirerande uppdrag under dessa år. Många gånger tack vare chefer och medarbetare som jag haft stor tillit till. Det som också drivit mig är att få arbeta med och stötta den politiska ledningen, oavsett partisammansättning, med fokus på dem vi är till för – invånarna i Västmanland. Jag har stor respekt för det politiska uppdraget och de beslut och inriktningar som våra politiker anser sig behöva ta. Jag lämnar mitt uppdrag med känslan av att ha bidragit till Västmanlands utveckling, säger Anders Åhlund. 

Beslut tas formellt på regionstyrelsen den 5 september.

Powered by Labrador CMS