Detta är en genrebild.

Regionanställda erbjuds cykel som personalförmån

Region Västmanland arbetar med att få till beteendeförändring för att nå målen i hållbarhetsprogrammet, vara en hälsofrämjande arbetsplats samt uppmuntra motion bland medarbetarna.

Publicerad

De tillsvidareanställda medarbetarna inom Region Västmanland föreslås få ett erbjudande om cykel som personalförmån som kommer ske genom bruttolöneavdrag, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Cykel som personalförmån kan ha positiva effekter på medarbetares hälsa och därigenom minska sjukskrivningstal. Förmånen kan även påverka regionens hållbarhetsarbete och attraktionskraft som arbetsgivare, säger Mikael Andersson Elfgren, Regionstyrelsens ordförande (M)

Region Västmanlands nya Hållbarhetsprogram2023–2030 innehåller ett klimatmål i linje med Parisavtalet. I klimatmålet ingår att minska utsläppen från medarbetares resor till och från arbetet.

Regionens Program för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik 2023–2027 ska skapa förutsättningar för att uppnå regionens resultatmål om att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande arbetsplats.

– Under hösten 2022 genomfördes en resvaneundersökning om hur medarbetare reser till arbetet och vad som skulle kunna få dem att resa mer hållbart. Resultatet visar att förmånscykel skulle få fler ska ta cykeln till arbetet. Så det är väldigt positivt att kunna erbjuda cykelförmån till Regionens medarbetare i hela länet, säger Sophie Andersson, Hållbarhetsdirektör.

Powered by Labrador CMS