Foto: MOSTPHOTOS

Region Västmanland: "Patientsäkerheten har säkrats trots konflikt"

I ett pressmeddelande skriver Region Västmanland hur man har arbetat med de 23 tvisteförhandlingar som Vårdförbundet drivit mot regionen.

Den 3 maj fick Region Västmanland 23 förhandlingsframställningar om skyddsarbete, där Vårdförbundet hävdade att regionen som arbetsgivare hanterat skyddsarbete på ett felaktigt sätt. I samtliga 23 fall har skyddsarbetet förhandlats i förväg eller i efterhand och regionen har då inte fått några synpunkter från Vårdförbundet utan man har avslutat ärendena i enighet, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Vårdförbundet har nu dragit tillbaka 22 av 23 förhandlingsframställningar. I det ärende som återstår anser Vårdförbundet att medarbetaren inte varit föremål för skyddsarbete. Den tvisten fortsätter att hanteras då regionens uppfattning är att det handlade om skyddsarbete.

− I det stora hela innebär återtagandet att vi kan känna oss trygga med att vi som arbetsgivare hittills agerat rätt i de fall då skyddsarbete har beordrats. Våra chefer har visat ett stort ansvar och respekt för Vårdförbundets konflikt genom att beordra skyddsarbete enbart i de fall det kan bli fara för människors liv och hälsa. Det är olyckligt att Vårdförbundet kallar skyddsarbete för ”fularbete” när det här så tydligt visar att det hela tiden har handlat om nödvändigt arbete för att bibehålla patientsäkerheten, säger Paula Johansson, förhandlingschef i Region Västmanland

– Med vår hantering av konflikten och framför allt våra chefers agerande så har vi satt patientsäkerheten i första rummet och på det sättet kunnat fortsätta bedriva en trygg vård för invånarna i Västmanland, säger Maria Linder, regiondirektör, Region Västmanland

Det har nu inkommit ett nytt antal nya tvister som kommer att hanteras så som vid tidigare inkomna ärenden. 

Powered by Labrador CMS