Genrebild.
Genrebild.

Ny toppnotering för konkurser i Västmanland

Antalet konkurser på rullande tolv månader i Västmanland nådde en ny toppnotering i juli. Organisationen Företagarna spår att situationen kommer bli sämre innan den blir bättre.

Publicerad

I mars i år passerade antalet konkurser på rullande tolv månader i Västmanland tidigare rekordnivåer från början av pandemin. Sedan dess har antalet konkurser fortsatt öka och i juli landade siffran för antal konkurser de senaste 12 månaderna i Västmanland på 183, en ökning med 45 procent från juli 2022, skriver Företagarna i ett pressmeddelande.

– Huvudförklaringen är att efterfrågan viker i många branscher i spåren av räntehöjningar och prisökningar. Samtidigt slår prisökningarna även mot företagen och gör det svårt för dem att kompensera för de minskande intäkterna med lägre kostnader. Med fler räntehöjningar att vänta ser det dessvärre ut att bli sämre innan det blir bättre, säger Företagarnas regionchef Thomas Byström.

En kraftig ökning av antalet konkurser noteras framförallt inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen. Även i byggsektorn noteras fortsatt många konkurser – antalet ökar emellertid inte utan har fallit tillbaka något från toppnoteringarna kring årsskiftet.

Trenden med ökande konkurser kan ses i hela riket, ökningen i Västmanland är emellertid kraftigare än i de flesta län. En delförklaring kan vara att Västmanlands ekonomi är mer beroende av större företag än de flesta län – län och kommuner där småföretag står för en större del av den ekonomiska aktiviteten tenderar att stå emot konjunkturnedgångar bättre. Västeråsbaserade företag har stått för närmare 70 procent av konkurserna i Västmanland det senaste året.

– Handeln och hotell- och restaurangnäringen är branscher där många får sitt första jobb, och de är viktiga för levande, trygga och attraktiva städer. För att trygga Västmanlands jobb och konkurrenskraft uppmanar vi beslutsfattare att göra vad de kan för att se till att så många företag som möjligt klarar lågkonjunkturen. Se över avgifter, var generös med betalningsvillkor och säkerställ att även mindre företag kan delta i offentliga upphandlingar, säger Thomas Byström.

Företag med färre än 50 anställda står för 33 procent av alla arbetstillfällen och 26 procent av alla skatteintäkter i Västmanlands län. Sedan 1990 har fler än 3 av 5 nya jobb i länet skapats i de små företagen.

Powered by Labrador CMS