Ny näringslivsstrategi antagen i Hallstahammars kommun

Kommunens förvaltningar har i nära samverkan med det lokala näringslivet och förtroendevalda politiker tagit fram en strategi för ett levande näringsliv.

Publicerad

Nyligen antogs en ny näringslivsstrategi i Hallstahammars kommunfullmäktige. Målet med strategin är att den ska bidra till att Hallstahammar är en attraktiv kommun för näringsidkare, både när det gäller befintliga och nya företag.

Näringslivsstrategin för Hallstahammar kommun har valt ut fem fokusområden som har en direkt koppling till Kommunfullmäktiges mål som är antagna för mandatperioden 2023–2025. För att främja en miljö som stimulerar innovation och utveckling ska strategin vara en integrerad del inom samtliga områden.

• Kompetensförsörjning

• Livskvalitet/ Attraktivitet

• Markberedskap och fysisk planering

• Infrastruktur och tillgänglighet

• Näringslivsservice

– Målen har valts ut mot bakgrund av att de har stor betydelse för såväl näringslivet som för kommunen som helhet. Näringsliv, kommunala verksamheter, invånare och lokalsamhället drar alla nytta av att Hallstahammar erbjuder en hög livskvalitet och att det finns en möjlighet för företag att säkra sin kompetensförsörjning i närområdet. Infrastruktur är viktigt både för våra invånare men också för dem som pendlar in till Hallstahammar för att arbeta här, förklarar Madeleine Ahlqvist, näringslivschef Hallstahammars kommun.

Powered by Labrador CMS