Antalet fall av det fästingburna TBE-viruset har ökat kraftigt de senaste åren.

Kraftig ökning av TBE i Västmanland

TBE-viruset, som kan orsaka fästingburen hjärninflammation, sprider sig över landet och regioner, som för 10 år sedan inte hade några eller ett lågt antal rapporterade fall av TBE, ser nu en förhöjd förekomst. Under 2023 rapporterades 33 fall av TBE i Västmanland, jämfört med 4 fall för tio år sedan.

Publicerad

Om TBE

TBE är en fästingburen virussjukdom som kan spridas mellan djur och människor via bett av fästingen. Allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och i ovanliga fall även bestående förlamningar.3

Under de senaste tio åren har incidensen av TBE (antal fall per 100 000 invånare) ökat från 1,53 till 11,76. Bara Södermanland och Uppsala har en högre incidens 2023.

Förekomsten av TBE är högst i Götaland och södra Svealand. Flera kommuner har en förhöjd förekomst av TBE, där vaccination kan övervägas enligt Folkhälsomyndigheten. Kommuner i Västmanland med förhöjd förekomst av TBE är Arboga, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Västerås.

– Det kan finnas en risk att smittas av TBE även i kommuner som ännu inte har haft några eller hittills bara ett fåtal fall och därför inte definieras som en kommun med förhöjd förekomst, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer i ett pressmeddelande.

Många missar påfyllnadsdos

En nyligen genomförd undersökning* visar att 4 av 10 respondenter (18-65 år) i Västmanland är ovaccinerade. 8 av 10 uppger att man känner till att TBE-virus finns i regionen och 7 av 10 uppger att de någon gång blivit fästingbitna.

Av de 42 procent som någon gång tagit TBE-vaccin i Västmanland har enligt undersökningen endast 40 procent ett aktuellt skydd (räknat som minst 3 doser och är inom tidsschema för nästa dos).

– Likt tidigare år ser vi att många som påbörjat vaccination inte fullföljer grundvaccinationen eller efterföljande påfyllnadsdoser, vilket är bekymmersamt. För att få ett fullgott skydd behöver grundvaccinationen (3 doser) fullföljas och sedan fyllas på med jämna mellanrum. Det är en klok idé att se över så att man har ett uppdaterat skydd mot TBE i god tid innan fästingarna vaknar, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för vaccin på Pfizer.

Powered by Labrador CMS