Faunapassagen ska kunna användas av större djur så de kan ta sig över motorvägen. Här från en passage över E6 vid Sandsjöbacka.
Faunapassagen ska kunna användas av större djur så de kan ta sig över motorvägen. Här från en passage över E6 vid Sandsjöbacka.

Klart: Trafikverket bygger faunapassage över E18

Sedan i somras har den nya motorvägen med två körfält i vardera riktning mellan Köping och Västjädra börjat ta form och nu påbörjas byggnationen av en faunapassage över E18.

Publicerad Senast uppdaterad

I samband med motorvägsbygget på E18 mellan Köping och Västjädra kommer man även att bygga en så kallad faunabro mellan Morgendal och Sörstafors, detta för att djuren som rör sig i området ska kunna ta sig över motorvägen på ett sätt som är säkert för både dem och för oss människor.

En faunapassage är en förbindelse utformad för att utvalda djurarter ska kunna korsa en trafikled. Det finns olika sorters faunapassager. En ekodukt är en bredare typ av faunapassage, utformad som en bro och anpassad för många sorters djur. Det som Trafikverket bygger över E18 är en något mindre faunabro som liknar en ekodukt, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Vägar och järnvägar utgör i olika grad barriärer som kan bryta förbindelserna mellan de områden som djuren rör sig mellan. För att minska barriäreffekten av E18 och göra det lättare för djur att följa sina naturliga rörelsemönster bygger vi den här faunapassagen. Den minskar risken för viltolyckor och ökar trafiksäkerheten på E18 mellan Köping och Västjädra, samtidigt som den binder samman grönområden, säger Trafikverkets projektledare Lars Königsson.

Faunapassagen byggs ungefär vid gränsen mellan Köpings kommun och Hallstahammars kommun.

– Vi har inlett bygget av faunapassagen med att gjuta skyddsbetong där brons norra landfäste kommer att vara. Mellan den befintliga vägen och den utjämnade marken som ska bli den nya delen av E18 har de grävt en grop där faunapassagens mittstöd kommer att vara. Nästa steg är form och armering av bron.

Bron byggs i två delar, för närvarande byggs den norra delen över det som så småningom ska bli den nya delen av E18. Om drygt ett år ska biltrafiken ledas över till den nya delen av E18 och den befintliga vägen ska byggas om. Samtidigt kommer de också att bygga den södra delen av faunapassagen.

På kartan visar Trafikverket var faunapassagen kommer att byggas.
På kartan visar Trafikverket var faunapassagen kommer att byggas.
Powered by Labrador CMS