Elin Cordoba.

Goda karriärmöjligheter inom kriminalvården

Kriminalvården i Sverige genomgår en omfattande utvecklingsfas och rekryteringsbehovet är därför mycket stort. Men vad innebär det egentligen att arbeta inom kriminalvården?

Publicerad

För sju år sedan började Elin Cordoba ett sommarvikariat som kriminalvårdare på Salberga, och är precis som många av sina kollegor ett lysande exempel på vilka karriärmöjligheter det finns inom kriminalvården. Idag arbetar hon som chefsstöd på Salberga.

– Vår kriminalvårdschef Daniel Hultman började som sommarvikarie 2001, och det finns många med höga positioner som har gjort samma resa, förklarar Elin.

Hur ser rekryteringsbehovet ut i nuläget?

– Vi har ett stort rekryteringsbehov, vårt uppdrag växer jättemycket nu och det går väldigt fort.

Kriminalvården söker främst kriminalvårdare, men även produktionsledare, sjuksköterskor, chefer, administrativ personal, kockar och lokalvårdare.

– Det är många yrkeskategorier som behöver rekryteras i och med det växande uppdraget, säger Elin Cordoba.

Viktigt med värderingar

För att arbeta som kriminalvårdare krävs en gymnasiekompetens eller motsvarande arbetslivserfarenhet, men mest fokus läggs på personlighet och värderingar.

– Det viktiga är hur du är som person, att du har en god människosyn, att du kan vara både gränssättande och vägledande, samt att du delar kriminalvårdens värdegrund och står för den i din yrkesroll.

Hur kan en typisk dag se ut?

– Arbetsdagen börjar i regel klockan 8 på morgonen, då är det upplåsning på våra klientavdelningar. Sedan fylls dagen av olika uppdrag, det kan vara bevakningsuppdrag, omvårdnadsuppdrag, visitationsarbete, säkerhetsarbete eller motivationsarbete. Klockan 18 är det inlåsning och sedan är arbetsdagen slut.

Salbergaanstalten är bemannad dygnet runt men majoriteten av de anställda arbetar 8–18.

Förutom platsbrist, vilka är kriminalvårdens största utmaningar?

– Kompetensförsörjningen är absolut en utmaning, i den takt som vi växer är det en utmaning att fylla på med personal med rätt kompetens på rätt plats. I och med det växande uppdraget är lokalfrågan utmanande. Salberga har goda förutsättningar att lösa in dubbelbeläggning, men det är mycket annat kopplat till lokalfrågor som personalutrymmen, administrativa platser och förrådsplatser. Det behövs inte bara klientutrymme utan man måste tänka på helheten. Det är ett pågående arbete.

Många yrkeskategorier

Det finns som sagt goda karriärmöjligheter inom kriminalvården.

– Inte bara att vi har många yrkeskategorier i vår verksamhet. Som kriminalvårdare finns det många olika valmöjligheter med olika funktionsuppdrag som är kopplade till flera olika grenar. Det finns otroligt många uppdrag och det tycker jag är väldigt roligt, jag har själv jobbat som kriminalvårdare i sju år och har haft jättemånga olika uppdrag och fått lära mig flera olika roller och utvecklats inom både min yrkesroll och som person, säger Elin Cordoba och fortsätter:

– Värt att nämna är att man utbildas till kriminalvårdare på plats och att all utbildning och vidareutbildning betalas med en heltidslön. Så det är på många sätt väldigt fördelaktigt att göra karriär inom kriminalvården.

Powered by Labrador CMS