Under 2022 ökade befolkningsmängden i Västerås med 1 815 personer, vilket utgör en stor del av den totala ökningen i länet.
Under 2022 ökade befolkningsmängden i Västerås med 1 815 personer, vilket utgör en stor del av den totala ökningen i länet.

Folkmängden i länet fortsätter öka

Statistik visar att Västmanland har ett positivt flyttnetto både från övriga landet och utlandet, vilket innebär att fler flyttar hit än härifrån.

Publicerad

I slutet av 2022 bodde totalt 280 713 personer i Västmanland, drygt 1 700 personer fler än vid samma tidpunkt föregående år, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Folkökningen i Västerås stad under 2022 var 1 815 personer, vilket utgör en stor del av den totala ökningen i länet. Hallstahammar hade störst folkökning av länets övriga kommuner, 103 personer. Under 2021 ökade nästan samtliga länets kommuner sin folkmängd vilket var ett trendbrott mot tidigare år. Så ser det inte ut för 2022, då flera av länets kommuner i stället uppvisar en lägre folkmängd. Allra tydligast är nedgången i Surahammar och Norberg, men även i Arboga, Kungsör, Sala och Köping har folkmängden minskat.

– I Västerås ökar folkmängden både till följd av fler födda än avlidna och fler inflyttare än utflyttare. Flyttningsöverskottet är jämnt fördelat mellan flyttningar mot övriga landet och utlandet. Framför allt har flyttnettot mot övriga Sverige ökat jämfört med 2021, säger Magnus Forslund, analytiker på Region Västmanland.

Folkökningen i länet motsvarar 0,6 procent, vilket är en nedgång jämfört med år 2021, då siffran var 0,7 procent. Ökningen under 2022 ligger på strax under riksgenomsnittet.

Nettoeffekten av flyttningar till och från länet är den främsta orsaken till folkökningen i Västmanland under 2022. Totalt flyttade drygt 9 000 personer till Västmanland från ett annat län, cirka 1 900 personer flyttade in från utlandet. Ungefär 8 400 personer flyttade från Västmanland till övriga Sverige, medan knappt 1 000 personer flyttade till ett annat land. Flyttningsöverskottet, antal inflyttade personer minus antal utflyttade, blev nästan 1 700 personer.

Under 2022 föddes totalt 2 835 barn i Västmanland. Av kommunerna i länet är det bara Västerås som har ett positivt födelsenetto, det vill säga fler födda än avlidna. I länets övriga kommuner var det fler som avled än som föddes. Antalet avlidna i hela länet under 2022 uppgick till 2 884 personer, en ökning jämfört med år 2021. Det totala födelseöverskottet för länet under 2022 var negativt, -49 personer.

Powered by Labrador CMS