Foto: Fredrik Klevenhaus
Foto: Fredrik Klevenhaus

Följde inte medicinska riktlinjer – moderkakan kvar efter förlossning

En inhyrd medarbetare följde inte de medicinska riktlinjerna vilket ledde till att en i övrigt lyckad förlossning slutade med att moderkakan blev kvar inne i kvinnans livmoder och behövde opereras bort. Region Västmanland valde att omedelbart avsluta samarbetet med medarbetaren – och anmäler nu även händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad

I sin lex Maria-anmälan konstaterar regionen att det är av största vikt att följa de riktlinjer för åtgärder som ska genomföras efter barnets födsel då en förlossning igångsätts med värkstimulerande läkemedel– detta för att minimera risken för större blödningar efter förlossningen.

I det aktuella fallet förlöpte förlossningen som planerat och komplikationsfritt fram till dess att barnet var förlöst. Men sedan gjordes stora avsteg från de medicinska riktlinjerna, vilket ledde till att förlossningen komplicerades av kvarbliven moderkaka som behövde opereras bort.

Regionen slår fast att händelsen har sin upprinnelse i en felaktig handläggning av en inhyrd medarbetare. Den berörda verksamheten har vidtagit flera åtgärder för att förhindra upprepning av det inträffade, och samarbetet med den inhyrde medarbetaren avslutades omedelbart.

Powered by Labrador CMS