Akutpsykiatri i hemmet: Färre inläggningar och minskat behov av tvång

Psykiatripersonal som åker hem till personer med psykisk ohälsa – eller följer med på ambulansutryckning i de mest akuta fallen. Så kommer Mobilt akutpsykiatriskt team, MAP, som nu startat sin verksamhet i Västmanland, att arbeta. Målet är färre inläggningar och minskat behov av tvångsvård.

Publicerad

 – Vi hoppas att färre patienter ska behöva läggas in för vård tack vare ett förbättrat akut omhändertagande. Förhoppningen är också att minska behovet av tvångsvård, och att steget in i tvångsvården blir skonsammare i de fall då den trots allt behövs, säger Christine Senter, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin.

Hembesök med anonyma bilar

MAP:s arbete sker på olika nivåer. Ibland kanske det räcker med en telefonkontakt med en patient för att stämma av hälsoläget. Andra gånger kommer teamet åka hem till en patient som kanske kan hjälpas på plats, eller så kan patienten få följa med till psykiatrin i Västerås. För hembesöken används en bil från Region Västmanland, men utan markeringar eller stripes från psykiatrin – för att skydda patientens integritet.

Framöver ska MAP -personalen även kunna möta uppambulanser i vissa fall, till exempel när det finns risk för suicid. 

Patienten får så tidigt som möjligt möta personal med stor vana av att jobba med allvarliga psykiatriska tillstånd. Det kanske är möjligt att lösa problemet på plats, men skulle patienten behöva tas med har psykiatripersonal erfarenhet av sådana situationer, säger Christine Senter. 

Höjd psykiatrikompetens för personal

Det pågår ett samarbete mellan Ambulanssjukvården, Sjukvårdens larmcentral och Vuxenpsykiatrin för att ta fram utbildningsmaterial i syfte att höja ambulanspersonalens kompetens i att hantera psykiatriska tillstånd. Målet är att oavsett om det finns MAP-personal på plats så ska det första akuta omhändertagandet bli bättre inom ambulansverksamheten. MAP har också varit i Sjukvårdens larmcentral för att lära mer om vilka typer av psykiatriska larmsamtal som rings in. 

 Personal inom ambulanssjukvård har traditionellt varit skolad och tränad i att hantera akuta kroppsliga tillstånd med allt från hjärtinfarkter till trafikolyckor och våldsoffer. Förstärkt psykiatrisk kompetens ger en ambulanssjukvård som kan möta fler behov hos länsinnevånarna, säger Henrik Lindlöf, verksamhetschef, Ambulanssjukvården.

Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för psykiatri:

MAP är en mycket välkommen psykiatrisatsning som ligger helt i linje med regionens arbete med tidiga insatser för att motverka försämrad hälsa senare. Inte minst är det en viktig satsning utifrån att den psykiska ohälsan ökar i samhället.

Fakta: MAP

  • Hela länet täcks av MAP som består av fyra personer; skötare, sjuksköterskor och kurator. Och behövs backuphjälp finns den att få via psykiatriker i Västerås. 
  • Såväl nyinsjuknade som patienter som varit inskrivna i psykiatrin sedan tidigare omfattas av MAP.
  • MAP gäller enbart för patienter fyllda 18 år, alltså de som omfattas av Vuxenpsykiatrin.
  • Kostnaden är fyra miljoner kronor per år. I år sker finansieringen via statsbidrag. Framöver behöver verksamhetens kostnader rymmas inom befintlig budget. Eftersom inläggningar och tvångsvård kostar mycket pengar är förhoppningen att snabbare och bättre akut psykiatrisk hjälp ska minska kostnaderna på sikt – samtidigt med ökad livskvalitet för patienterna.
Powered by Labrador CMS