Färre får a-kassa. Trots de oroliga tiderna var det färre som fick ersättning från a-kassan i Västmanland under 2022.
Färre får a-kassa. Trots de oroliga tiderna var det färre som fick ersättning från a-kassan i Västmanland under 2022.

26 procent färre fick ersättning från a-kassan i Västmanland

Trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer. Under 2022 fick drygt 6 200 personer i Västmanland ersättning från en a-kassa, vilket är en minskning på hela 26 procent jämfört med 2021. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

Publicerad

– Det är positivt att se att arbetsmarknaden fortsatt varit stark under förra året trots oro i omvärlden, inflation och energikris, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under 2022 fick 6 239 personer ersättning från a-kassan i Västmanland, medan motsvarande siffra för 2021 var 8 434 personer, en minskning med 26 procent. I landet som helhet låg den totala minskningen på 27 procent, med sjunkande siffror för varje kvartal. Men under det fjärde kvartalet avtog takten i minskningen av antalet personer med ersättning från a-kassan.

– Avmattningen under fjärde kvartalet är en signal om att ett kärvare läge på arbetsmarknaden sannolikt väntar under 2023. I det perspektivet är det positivt att en majoritet, sju av tio svenskar, i dag är medlemmar i en a-kassa men givetvis borde fler se över sitt skydd, säger Tomas Eriksson.

Powered by Labrador CMS