Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Region Västmanland

1177.se får toppbetyg av länets invånare

Västmanlands invånare ger fortsatt positiva betyg för 1177.se. Det visar de två kundundersökningar som genomförs årligen – en Nöjd kund index (NKI) och en varumärkesundersökning.

Publicerad

Särskilt visar analyserna att innehållet på 1177.sebidrar till att ersätta telefonsamtal och vårdbesök i hög utsträckning, samt att utökat utbud av digitala tjänster är vägen framåt, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Av alla besökare på 1177.se i Västmanland säger 3,3 procent att besöket ersatte ett besök i vården. På årlig basis, blir det 133 000 färre vårdbesök i Region Västmanland. 53 procent av besöken på 1177.se sker istället för ett telefonsamtal till vården, varav 43 procent skulle ringt en vårdcentral och 10 procent skulle ringt 1177. 2,13 miljoner samtal till vården kunde följaktligen undvikas 2022 i Västmanland, om man utgår från besökssiffrorna för 1177.se. Mätningen visar också att kännedomen om 1177 är 99 procent i Västmanland.

– Resultatet visar att 1177.se fyller en fortsatt mycket stor roll i att avlasta vården i Västmanland och att hjälpa invånarna med råd om vård. Det framgår också att vi ligger topp fem på frågor som rör användarvänlighet, utseende, tillgänglighet, trovärdighet och relevans - i jämförelse med andra regioner. Det gäller att vi fortsätter utveckla vårt utbud för att möta invånarnas behov och bibehålla den här starka positionen, säger Lina Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Det invånarna är mest nöjda med på 1177:

  • läsa sin journal
  • förnya sitt recept
  • information och råd om hälsa, sjukdomar och symptom, här toppar Västmanland i Sverige med 82 procent nöjda användare

Fler satsningar på gång

Arbetet med att utveckla vården med de digitala verktygen är i en intensiv fas. Generellt handlar det om en ökad digital servicenivå där invånaren alltid ska kunna ta del av tjänster som är snabba och tillgängliga. Öppna tidböcker, digitala kallelser, chattrådgivning hos vårdcentralerna och utökade möjligheter för digitala vårdmöten är några exempel på hur regionen just nu jobbar intensivt för att möta efterfrågan hos invånarna. De stödjer också en ökad patientdelaktighet.

– Vi har flera förbättringar och fler tjänster på gång bland våra digitala vårdtjänster för att möta efterfrågan hos invånarna. Vi vill att utbudet ska vara likvärdigt hos alla vårdkontakter inom regionen, det underlättar stort för vårdsökande att till exempel kunna boka om sin tid själv och ta del av sin kallelse digitalt. Vi utvecklar också chattrådgivning hos vårdcentralerna, som vi vet är mycket efterfrågat, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

 – 1177.se är vår huvudsakliga plattform för invånartjänster. De tjänster vi erbjuder ska ge ett högt värde för invånaren och samtidigt spara tid och kostnader för vårdverksamheterna. Resultaten av dessa två mätningar bekräftar att de satsningar Region Västmanland nu gör verkligen behövs för att möta invånarnas behov och förväntningar på oss, säger Malin Gabrielsson, vice ordförande regionstyrelsen.

Powered by Labrador CMS