1 000 bilister stoppades för fortkörning under trafikvecka

Under vecka 33 genomförde polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet. I region Mitt rapporterades 1 000 personer för fortkörning.

Publicerad

Varje år genomför polisen tio trafikveckor med olika inriktningar så som hastighet, nykterhet, yrkestrafik och brott på väg. Den här gången låg fokus på att genomföra hastighetskontroller i områden där många oskyddade trafikanter rör sig, till exempel vid skolor eller i centrum.

Polisen i region Mitt gjorde både ett antal större kontroller och kontroller enligt 20-minutersmetoden, dvs. kortare insatser vid olika tidpunkter och platser. Sammanlagt rapporterades 1 000 personer för fortkörning, varav ungefär en tredjedel i intervallet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Vid flera kontroller var det ingen som körde för fort, vilket såklart är glädjande. Samtidigt upptäcktes det vid några tillfällen att bilister varnade varandra genom att blinka med helljus. Väldigt olämpligt med tanke på att den som varnar andra kanske varnar en rattfull eller körkortslös person eller någon som är efterlyst, säger Conny Salestedt, samordnare för trafiken i region Mitt.

Vid polisens kontroller upptäcktes också 30 narkotikabrott, tre vapen och tre efterlysta personer.

– Även kriminella kör sina barn till skolan, och trafikbrott är ofta en bra ingång att hitta annan brottslighet, säger Conny Salestedt.

Nästa trafikvecka genomförs vecka 38, även då med fokus hastighet men på större vägar.

– Vi vet att polisens arbete i trafiken förebygger brott och får fler att hålla skyltad hastighet. I förra veckan var det flera andra stora händelser i regionen som tog resurser, men trots det så jobbade man på bra med kontrollerna när det fanns tid. Trafikarbetet är oerhört viktigt och något som polisen arbetar med varje vecka dygnet runt, avslutar Conny Salestedt.

Powered by Labrador CMS