Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund (KD), Vicki Skure-Eriksson (C) och Anna Maria Romlid (V) presenterade Västeråsmajoritetens budgetförslag.

Västeråsmajoriteten vill satsa 30 miljoner kronor på kollektivtrafiken

På måndagsförmiddagen presenterade Västeråsmajoriteten sitt första gemensamma budgetförslag i samband med en pressträff på stadshuset. Den nybildade majoriteten vill göra satsningar på välfärden, tryggheten och kollektivtrafiken.

Publicerad

Västeråsmajoriteten som bildades efter höstens val presenterade på måndagsförmiddagen sitt första gemensamma budgetförslag.

Kommunstyrelseordförande Staffan Jansson (S) inledde pressträffen genom att konstatera att Sverige och Västerås är på väg in i en lågkonjunktur.

– Det offentliga har ett extra stort ansvar i svåra tider. Vi i Västeråsmajoriteten är redo att ta det ansvaret och ser vår första budget som en bra början för att trygga en stabil utveckling av Västerås, säger Staffan Jansson.

För att lindra lågkonjunkturens följder kommer Västerås stad att betala in cirka 220 miljoner kronor till pensionssystemet för att se till att anställda i Västerås i allmänhet och kvinnor med låga löner i synnerhet, får en bättre pension. Man kommer inte heller att göra några stora besparingar inom skola, vård och omsorg nästa år.

Västeråsmajoritetens budgetförslag innehåller tre större paket med satsningar, varav av det näst största gäller tryggheten i kommunen. 15 miljoner kronor ska satsas på ökade medel till civilsamhället, fler sommarjobb och försöksverksamhet med ett tryggt stråk.

– Många västeråsare upplever en känsla av otrygghet. Vi tar det på allvar och nu får vi äntligen ett tryggt stråk med trygghetskameror genom Vasaparken, säger Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det nya majoritetsstyret vill särskilt betona vikten av det förebyggande arbetet när det gäller trygghetsfrågor.

Kollektivtrafikpaketet på 30 miljoner kronor är den största satsningen Västeråsmajoriteten föreslår. Med satsningen vill man erbjuda fria bussresor för barn och unga på sommaren, för pensionärer mellan klockan 10 och 15 på vardagar och för personer i daglig verksamhet.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Att sänka priserna i kollektivtrafiken är någonting som Vänsterpartiet gick till val på och nu påbörjas satsningarna som kommer att fortsätta under hela mandatperioden, säger Anna Maria Romlid (V), kommunalråd.

Det finns även ett tredje paket om 5 miljoner kronor som består av nya satsningar och en fortsättning på satsningar som den förra majoriteten initierade. Man vill bland annat införa ett landsbygdsråd, bevara Västerås konstskola, ordna med en större uppsättning arbetskläder inom hemtjänsten, säkra en samordnad varudistribution och utveckla Västerås som universitetsstad.

– Vi är en majoritet för hela kommunen och med ett landsbygdsråd kan vi utveckla Västerås landsbygd tillsammans med boende, företag, organisationer och föreningslivet, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Powered by Labrador CMS