Västerås stadsbibliotek är nu HBTQI-certifierat

Den 31 maj firar Västerås stadsbibliotek att de är HBTQI-certifierade.

Publicerad

Personalen har genomgått ett utbildningsprogram hos RFSL för att få kunskap om diskrimineringsgrunderna, HBTQI-personers livsvillkor samt samhällsnormer kopplade till kön och sexualitet. HBTQI-kompetensen lägger grunden för ett inkluderande arbetssätt och bemötande.

HBTQI-certifieringen påbörjades under 2023 och innebär att samtliga medarbetare på Västerås stadsbibliotek genomgått ett utbildningsprogram hos RFSL. Utbildningen har gett verktyg för att arbeta aktivt med att skapa en trygg och inkluderande miljö för personer som identifierar sig som HBTQI+, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersexpersoner, med mera.

– I och med denna utbildning och certifiering får vi ytterligare kompetens som ger oss möjligheter att bemöta alla på ett inkluderande sätt. Detta är en del vårt arbete med stadens värdegrund – Alltid bästa möjliga möte, säger Mariana Hede, Enhetschef för lokal biblioteksverksamhet

Västerås stadsbibliotek har tre regnbågsbibliotekarier som är specialiserade på HBTQI-frågor. De ansvarar bland annat för att planera verksamhet och att utbudet på regnbågshyllorna är relevant och uppdaterat.

Västerås stadsbibliotek består av Huvudbiblioteket, Bäckbybibliotek, Råby bibliotek, Skiljebo bibliotek, Viksängs bibliotek, Önsta-Gryta bibliotek, Hammarby bibliotek och biblioteksbussen.

Powered by Labrador CMS