Anny Bustos Teljebäck (S), Hawar Asaiesh (V), Vicki Skure-Eriksson (C) och Eric Söderberg (KD), ledamöter från Västeråsmajoriteten i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Anny Bustos Teljebäck (S), Hawar Asaiesh (V), Vicki Skure-Eriksson (C) och Eric Söderberg (KD), ledamöter från Västeråsmajoriteten i nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Västerås stad ingår partnerskap med tjejjour

Som första kommun i landet tecknar Västerås stad ett så kallat idéburet offentligt partnerskap direkt med en tjejjour. Kommunen satsar 1,5 miljoner kronor för att stärka Tjejjouren Ronjas förebyggande och utåtriktade arbete.

Publicerad

Satsningen är en del av Västeråsmajoritetens trygghetspaket och idag klubbas partnerskapet av nämnden för idrott, fritid och förebyggande. Tanken är att tjejjouren Ronja ska sprida kunskap och möjliggöra för tjejer att ta tillvara sina rättigheter och känna till vägar till stöd, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

– Det är ett bra och viktigt beslut. Ett av Västeråsmajoritetens mål under mandatperioden är att stärka det förebyggande arbetet i samverkan med civilsamhället, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) syftar till att hitta nya samverkansformer mellan kommuner och civilsamhället. Avtalet innebär att Tjejjouren Ronja får 500 000 kronor per år under en treårsperiod för att utveckla sitt arbete med bland annat workshops, tjejgruppsverksamhet och informationskvällar på fritidsgårdar.

– Jämställdhetsarbetet får aldrig stanna upp. Tjejjouren Ronja gör ett fantastiskt arbete för att stärka unga tjejer och efter dagens beslut kommer de att kunna göra ännu mer, säger Hawar Asaiesh (V), vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Västerås stad och många kommuner i landet har tecknat IOP:er med kvinnojourer som även har verksamhet för unga tjejer, men Västerås stad är först med att teckna en IOP direkt med en tjejjour.

Powered by Labrador CMS