Tryggetsfrågor. Förra året besvarade nästan 8 000 västeråsare trygghetsundersökningen.
Tryggetsfrågor. Förra året besvarade nästan 8 000 västeråsare trygghetsundersökningen.

Tryggheten ska utredas med digital undersökning

Mellan den 2 och 16 oktober genomför Västerås stad en trygghetsundersökning för att ta reda på hur vanligt det är att boende i kommunen känner sig trygga eller otrygga.

Publicerad

Undersökningen skickas till slumpvis utvalda västeråsare inom åldersspannet 16 till 84 år. Den skickas ut via sms med avsändaren ”Västerås”.

Hur många svar brukar ni få in?

– Förra året var första året vi gjorde undersökningen och då hade vi en svarsfrekvens på 39 procent, vilket motsvarar strax över 7 800 svarande. Vi hoppas på minst lika bra svarsfrekvens i år så att vi får bra underlag att utgå från i vårt fortsatta trygghetsarbete, säger Joanna Jonasson, strateg på stadsledningskontoret i Västerås.

Vilka punkter kom fram efter förra årets undersökning och hur har man åtgärdat dessa?

Så här ser stadens sms-utskick ut.
Så här ser stadens sms-utskick ut.

– Vi kunde i resultaten se vilka platser i olika stadsdelar som man upplevde som särskilt trygga eller otrygga och anledningarna till varför man tycker det. Vi såg också att platserna och anledningarna varierar med kön, ålder och tid på dygnet. Resultaten bekräftar mycket av det vi ser i våra egna verksamheter, och det har stärkt oss i vårt vardagliga trygghetsarbete, vi ser att vi jobbar med rätt saker, säger Joanna och fortsätter:

– Vi har också använt resultaten från trygghetsundersökningen som ett kunskapsunderlag när vi planerar åtgärder i stadsmiljön, till exempel när vi väljer vilka platser vi ska genomföra trygghetsvandringar på eller när vi vidtagit trygghetsskapande åtgärder i city och andra stadsdelscentrum och parker. 

Förra årets undersökning visade att 64 procent av svarsgruppen känner sig trygga i sitt bostadsområde under kvällen. Lite mer än var fjärde person, 26 procent, känner sig ganska eller mycket otrygga när de vistas utomhus i sitt bostadsområde under kvällen.

”Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var man bor. De områden som upplevs mest otrygga har nästan dubbelt så många som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Området runt centrum upplevs som mer otryggt än områden utanför centrum.”

I undersökningen framkom att det som skapar mest otrygghet i ett område är dålig belysning, ödsliga platser och människor som stör ordningen.

15 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen svarade 19,5 procent att de utsatts för brott.

Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

Om man missar att medverka i trygghetsundersökningen, finns det något annat sätt att påverka den upplevda tryggheten och tycka till?

– Man kan alltid vända sig till oss via vårt kontaktcenter (021-39 00 00 eller mail kontaktcenter@vasteras.se), men får man det här sms:et och kan delta i undersökningen så ser vi mycket gärna att man svarar där, så att vi får resultaten i en helhet, avslutar Joanna Jonasson.

Powered by Labrador CMS