Professorn förklarar: Så kan du som företagare använda AI

Peter Funk, AI-professor på Mälardalens Universitet, berättar för Västerås Tidning hur företag kan använda AI i sin verksamhet och vad man ska tänka på för att maximera fördelarna med den nya tekniken.

Publicerad

Den 12 december håller han i föredraget Artificiell Intelligens – Möjligheter och risker tillsammans med Rickard Sohlberg och till vardags är han professor i AI på Mälardalens Universitet. Peter Funks forskning fokuserar på AI- system, metoder, tekniker och algoritmer som gör att AI kan användas för att lösa komplexa utmaningar inom samhället, sjukvård, näringsliv och industri på ett innovativt och säkert sätt. Peter tog sin doktorsexamen i artificiell intelligens på Edinburghs University, ett av de ledande universiteten inom AI och finansierades av Wallenbergstipendiet för högre utbildning och Ericsson.

Artificiell intelligens, kanske mer känt som AI, är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och djurs naturliga intelligens och då framförallt förmågan att lära sig av tidigare erfarenheter, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Peter Funk.
Peter Funk.

Tekniken har utvecklats massivt de senaste åren och allt fler företag använder AI för att få ut mesta möjliga av sina verksamheter.

Hur kan egenföretagare använda sig av AI i sin verksamhet?

– Det beror väldigt mycket på verksamheten. Men utan att tänka på någon specifik verksamhet för egenföretagare så skulle jag säga att Chatbotar är ett område som har en stor potential och säkert redan används av egenföretagare, säger Peter Funk, professor i AI på Mälardalens Universitet.

Han fortsätter:

– Redan idag kan företagen effektivisera delar av sin verksamhet med exempelvis ChatGPT i områden som offerter, kundkontakter, kartläggning av sin egen verksamhet, effektivisera sin verksamhet med mera. Så det möjliggör att egenföretagare kan konkurrera på bättre villkor med större företag. Men det är viktigt att man har kompetens inom det man använder en Chatbot i så man inser när den gör något konstigt eller har fel, vilket händer.

Hur mycket har AI-tekniken utvecklats de senaste åren?

– AI är ett stort forskningsområde som utvecklats under lång tid med stor potential, men det är först nu som datorerna blivit så snabba så det går att utveckla system med en bred användning. Vi har utvecklat AI-system där våra AI-algoritmer och AI-metoder körs på mobiler och vanliga datorer. I projekt tillsammans med industrin och vården har vi inom forskningen tagit fram så kallade ”proof of concept” som visar att det går att bygga dessa AI-system. En grupp av system som vi utvecklat är skräddarsydda för beslutsstödsystem som hjälper olika yrkesgrupper som tekniker och kliniker att få hjälp med att lösa sina uppgifter bättre och mer effektivt inom specifika områden. I och med ChatGPT har intresset för vår forskning ökat dramatiskt och det utvecklas säkert produkter runt om i världen som bygger bland annat på vår forskning, och tiden mellan forskning och produkter minskar inom AI.

Finns det några risker med att använda AI i sin verksamhet, i så fall vilka?

– Om man inte har kunskap om det man använder AI till så kan det blir allvarliga fel, AI kan göra fel och man måste ta fullt ansvar för resultatet. AI-system som används i säkerhetsrisksammanhang måste utvecklas så de är tillförlitliga och säkra vilket inte alltid är så enkelt. Tillförlitlighet och säkerhet är något vi har fokuserat på i vår forskning med AI för industrin och sjukvården.

Hur stort kapital bör man ha för att nyttja AI?

– Man måste utgå från den verksamhet man har och vad man vill åstadkomma med AI. Det är lätt att tro att AI är något magiskt som kan lösa alla ens problem, men så enkelt är det inte. Man måste veta vad man vill ha hjälp med, göra en ekonomisk kalkyl på värdet och nyttan och sedan bestämma sig hur mycken man vill investera i AI.

– Om man funderar på att utveckla ett AI-system själv så får man komma ihåg att det är en större investering och om det bygger på forskning kan det vara svårt att beräkna en exakt kostnad. Man behöver även tillgång till kompetens inom både den egna verksamheten och tillgång till spetskompetens inom AI för att ha en rimlig chans att lyckas.

Vad är de största fördelarna med att använda AI i ett litet till medelstort företag?

– Det kan definitivt ge konkurrensfördelar inom många områden och branscher och de företagen som missar tåget med AI har en stor risk att de blir utkonkurrerade om några år.

Om man vill börja implementera AI i sin verksamhet, i vilken ände bör man börja?

– Man behöver nog analysera sin verksamhet och identifiera de områden i sin verksamhet där man kan effektivisera verksamheten, öka omsättningen, höja kvalitén, bli mer miljövänlig, konkurrera bättre och så vidare. När man identifierat de områden som man vill investera i kan man börja titta på AI-lösningar. Med AI kan man adressera områden som man inte tidigare kunnat få hjälp med andra mer traditionella IT-metoder. Har man ett universitet i närheten med hög kompetens inom AI kan man kontakta dem med sina idéer och se om det finns utrymme för att delta i något forskningsprojekt, men då behöver man vara så pass stor att man har råd att investera i något för att utforska möjligheterna utan att det direkt leder till ökade inkomster.

Powered by Labrador CMS