Karlfeldtsplatsen 9 i Västerås.
Karlfeldtsplatsen 9 i Västerås.

Polisen söker tips – utreder grov organiserad brottslighet i lägenhet

En lägenhet i Västerås misstänks ha varit en plats där större mängder narkotika har hanterats, nu efterfrågar polisen information om lägenheten.

Efter inkomna tips genomfördes den 6 december 2022 en husrannsakan i en lägenhet på Karlfeldtsplatsen 9 i Västerås. I lägenheten hittades narkotika och narkotikaredskap som tyder på att platsen har använts för en omfattande narkotikahantering sedan åtminstone hösten 2022, skriver polisen på sin hemsida.

Polisens bedömning är att lägenheten var en plats där kriminella kunde arbeta ostört med narkotikahanteringen och att det har rört sig om grov organiserad brottslighet.

– Narkotikan som hittades i lägenheten skulle mest troligt förpackas och säljas vidare till köpare på gatunivå i Västerås. Narkotikan har ett gatuvärde på cirka 130 000 kronor, men polisen tror att det förvarats större mängder än så på platsen.

En förundersökning om narkotikabrott pågår och i samband med husrannsakan gjordes flera beslag som nu analyseras av nationellt forensiskt centrum (NFC).

– För att komma framåt i utredningen behöver polisen hjälp med att få in tips och iakttagelser som kan ha koppling till narkotikabrottet. Till exempel vilka personer eller fordon som har befunnit sig vid adressen. Information lämnas till 114 14 eller via polisen.se.

Med hänsyn till den förundersökning om narkotikabrott som pågår kan polisen inte lämna någon ytterligare information om ärendet.

Powered by Labrador CMS