Flygbild över planområdet i Romfartuna.

Ny förskola kan byggas i Romfartuna

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett nytt planuppdrag som handlar om att undersöka möjligheten att bygga en ny förskola i Romfartuna.

Publicerad

Enligt beslut i byggnadsnämnden ska man ta fram en detaljplan. Planområdet där förskolan planeras ligger i anslutning till Romfartuna kyrka. 

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en ny förskola med sex avdelningar, med tillhörande utemiljö. Flera utredningar planeras, bland annat kulturhistorisk utredning, arkeologisk utredning och utredning om områdets naturvärden. Utgångspunkten är att de nya byggnaderna ska placeras och utformas så de bidrar till landskapsbilden och kulturmiljön.

– En ny förskola gör att fler familjer med barn kan bo i Romfartuna. Det bidrar till en mer levande landsbygd vilket stämmer överens med strategierna i översiktsplanen, som visar hur Västerås kommun ska utvecklas på lång sikt, skriver Västerås stad på sin hemsida.

Planen kommer att skickas på samråd där berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter bearbetas förslaget och skickas ut igen innan det kan antas av byggnadsnämnden.

Planprocessen tar i de flesta fall minst två år.

Powered by Labrador CMS