Polar Capacitys vd Patrik Nilsson och Mälarenergis koncernchef Niklas Gunnar planerar för en batteripark på 100 MW vid Kraftvärmeverket i Västerås.
Polar Capacitys vd Patrik Nilsson och Mälarenergis koncernchef Niklas Gunnar planerar för en batteripark på 100 MW vid Kraftvärmeverket i Västerås.

Ny batteripark ska tillföra mer eleffekt

Mälarenergi planerar för en stor batteripark på 100 MW vid kraftvärmeverket som ska öka effekten i elnätet och optimera elproduktionen.

Publicerad

Målet är att batteriparken ska vara i drift redan vid årsskiftet 2024/25, skriver Mälarenergi i ett pressmeddelande.

Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, vilket ställer krav på såväl energieffektivisering som ökad elproduktion och mer kapacitet i elnäten.

– Mälarenergi är i full gång med vår resa mot noll, det vill säga att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid. Vi har ett konstant pågående idé- och utvecklingsarbete. Ofta sker detta tillsammans med andra, till exempel partners och kunder, för ska vi klara omställningen är det samverkan och innovation som gäller. Två områden som vi fokuserar mycket på, är lagring och utökad elproduktion, säger Mälarenergis koncernchef Niklas Gunnar.

Med anledning av detta har Mälarenergi beslutat att gå vidare med planer på att etablera en batteripark i Västerås, i anslutning till Kraftvärmeverket och med koppling till regionnätet. Batteriparken kommer möjliggöra ett effektuttag på 100 MW, vilket motsvarar toppeffekten från 10000 eluppvärmda villor. Mälarenergi och Polar Capacity har skrivit ett letter of intent om att tillsammans arbeta för att utveckla, förverkliga och driva batterianläggningen.

Batteriparker bidrar till att lösa flera utmaningar i energisystemet, bland annat genom att lagra överskott av förnybar energi när produktionen är hög och släppa den till elnätet när den behövs som mest, vilket skapar en jämn och pålitlig elförsörjning.

– Därför är batterisystem viktiga för omställningen. Kortfattat innebär den här batteriparken att vi får generellt ökad flexibilitet genom säkrare elproduktion, ökad kapacitet till elnäten, reservkapacitet vid större strömavbrott och möjlighet till snabb effektförändring vid tillfälliga behov och störningar. Jag ser fram emot att vi nu, tillsammans med Polar Capacity, kan ta fram beslutsunderlag för samarbetsformer och investering, så att vi kan gå vidare med beslutsprocessen hos respektive part, säger Niklas Gunnar. 

Polar Capacitys vd Patrik Nilsson är också glad över samarbetet:

– Att ett lokalt energibolag som Mälarenergi går före och visar vägen och förstärker den lokala rådigheten med partnerskap som strategi är mycket visionärt. Vi ser verkligen fram emot att ta nästa steg tillsammans.

Powered by Labrador CMS