Samarbete. När fartygen ska lastas är samarbete, tillit, kunskap och precision av högsta vikt.
Samarbete. När fartygen ska lastas är samarbete, tillit, kunskap och precision av högsta vikt.

Närmsta hamn är bästa hamn: Slog rekord 2022

Varje dag hanterar Mälarhamnar i Västerås och Köping mängder av last och bidrar till en välbehövlig avlastning av landets vägar och järnvägar, och har kapacitet till ännu mer.

Publicerad Senast uppdaterad

En solig fredagsförmiddag i april besöker vi Mälarhamnar i Västerås för att se hur hamnarbetarna jobbar och för att få veta mer om verksamheten i stort.

Hur fungerar den dagliga driften på Mälarhamnar?

– I ur och skur, dag som natt, finns våra medarbetare ute på kaj för att lossa och lasta fartyg, lastbilar och järnvägsvagnar. Vi lagrar också gods åt våra kunder inne på hamnområdena. En verksamhet som numera pågår från tidig morgon till in på natten. Alla dagar i veckan. 2022 gick drygt tre miljoner ton gods över kaj och 810 fartyg anlöpte Västerås och Köping, berättar Carola Alzén, vd på Mälarhamnar AB.

Hur har verksamheten utvecklats de senaste åren?

– 2022 var ännu ett rekordår för Mälarhamnar. Med den bästa omsättningen, både i hanterade volymer och intäkter, i företagets historia. Tyvärr syns inte det lika tydligt i resultatet på sista raden, eftersom det påverkas av att Mälarhamnars anläggningskostnader ökat med hela 300 procent sedan 2018. Stora investeringar görs i Västerås och Köpings Hamnar som en del i Mälarprojektet. Hela vägen från Södertälje Sluss byggs det om och rustas i ett nationellt projekt för att skapa möjligheter för större fartyg att trafikera Mälaren. Det resulterar i kraftigt ökande kostnader för oss, säger Carola och fortsätter:

– Mälarhamnar behöver därför fortsätta utvecklings- och effektiviseringsarbetet för att attrahera nya kunder. Nya kunder och volymer har vi redan fått, vi har levererat rekordår efter rekordår, men vi behöver mer. Samtidigt kan vi också stolt säga att vi har många nöjda kunder.

Lastning pågår.
Lastning pågår.

Vilka är då de största utmaningarna som företaget står inför?

– Bristen på konkurrensneutralitet mellan sjöfarten och de landbaserade trafikslagen väg och järnväg. Sjöfarten avgiftsfinansieras medan transport på väg och järnväg subventioneras av staten. Där vi har ledig kapacitet är det dyrare samtidigt som det är fullt på vägar och järnvägar på många håll i landet. Mälarhamnar har gjort ett omfattande arbete senaste tioårsperioden för att rationalisera verksamheten.

– Vi kan alltid bli lite bättre, men det stora är gjort. Utmaningen ligger därför tydligt i statens avgiftsuttag för trafiken på Mälaren, men också i regelverken generellt för sjöfarten. Det har jag som vd arbetat fokuserat med att förändra och det rör sig i rätt riktning. Vi är inte framme än, men en bra bit på väg. Just nu ligger ett förslag på åtgärder för Mälaren hos Näringsdepartementet. Med relativt sett små medel skulle Mälaren kunna få avgiftslättnader och därmed helt andra möjligheter att konkurreramed lastbilar och tåg.

Hur tror du att verksamheten kommer att utvecklas i framtiden?

– Nationellt är alla politiska partier överens om att godstransporter måste flyttas från väg till sjöfart. Det tillsammans med Mälarhamnars läge innebär stora möjligheter att fortsätta växa. Vi hoppas därför att fler företag i regionen inser det klimat- och kapacitetssmarta med att lägga sina transporter på Mälarsjöfarten. Närmsta hamn är bästa hamn för betydligt mer volymer.

Carola konstaterar att en av Mälarhamnars främsta styrkor är läget.

– Vi är Nordens största insjöhamn med fantastiska förutsättningar att avlasta vägar och järnvägar. Gods kan i betydligt större utsträckning än idag transporteras vattenvägen. En väg som har ledig kapacitet till skillnad från våra vägar och järnvägar. Sjöfarten är dessutom det energieffektivaste trafikslaget. Stora volymer kan transporteras med mindre energiåtgång. Sjöfarten kan fortfarande utvecklas avseende vilka drivmedel som används. Och det är ett arbete som pågår. Mälarhamnar hoppas inom några år ha biogas tillgängligt för fartygen. I höst kommer elektrifierade lastbilar som lämnar och hämtar gods i Västerås att kunna ladda i anslutning till hamnen. I Köping kommer publika laddare också att finnas, men lite längre bort.

I Mälardalen runt Västerås och Köping passerar på väg och järnväg dagligen mycket gods som istället skulle kunna gå över kaj i Mälarhamnar.

– Vi måste som styrka också lyfta fram alla våra medarbetare, både de ute på kaj och alla andra som skapar förutsättningarna i verksamheten. Vår personal uppfattas av kunderna som kompetenta, effektiva och flexibla. Vi arbetar hela tiden också med kompetensutveckling för att minska sårbarheten och öka flexibiliteten, avslutar Carola Alzén.

Under Västerås Tidnings besök är hamnarbetarna i full gång med att lasta ett fartyg med containrar och virke.

Förman. Jessica Eriksson är ensam tjej på Mälarhamnar i Västerås.
Förman. Jessica Eriksson är ensam tjej på Mälarhamnar i Västerås.

Jessica Eriksson är förman och har som uppgift att ro lastningen i hamn. Hon har jobbat på Mälarhamnar i cirka sex år och trivs väldigt bra.

– Jag har jobbat lite inom industri innan och kört lite truck och maskin och sådär, berättar Jessica medan hon hela tiden kommunicerar med sina kollegor via radion.

En vanlig dag kan arbetsuppgifterna variera kraftigt.

Van vid höga höjder. Tobias Enlund manövrerar kranen från sin hytt med svårslagen utsikt.
Van vid höga höjder. Tobias Enlund manövrerar kranen från sin hytt med svårslagen utsikt.

– Man kan jobba som kranförare, maskinförare och förman. När man är förman gäller det att få ihop hela kedjan.

Idag är Jessica ensam tjej på hamnen i Västerås.

– Jag känner att jag är på samma nivå som grabbarna och jag är väl en av de vassaste kranförarna. Mer tjejer behövs, jag får ofta höra att tjejer är mer noggranna och stresståliga och kanske inte riktigt har samma temperament som grabbarna. Sedan har jag kanske fått bevisa mig lite extra för att jag är tjej, men jag har visat vad jag går för och att jag gör det bra.

Uppe i kranen arbetar Tobias Enlund, som har jobbat på Mälarhamnar i fem år. Hans uppgift är att styra kranen som flyttar lasten från kaj till fartyg och vice versa.

– Jag kör mestadels kran men även lite hjullastare. Jag jobbade i en annan hamn tidigare och ville inte pendla längre så då sökte jag jobb här.

Både Jessica och Tobias tycker det faktum att det rör sig om stora maskiner och tung last är en del av tjusningen.

– Det är bara roligt med stora maskiner, desto större desto bättre, säger Tobias.

Tobias Enlund.
Tobias Enlund.

Vad är det roligaste med ert jobb?

– Variationen, att ingen dag är den andra lik, det är alltid en utmaning, säger Tobias.

– Och vi är ett bra gäng, man måste ha förtroende för varandra och vara trygg med att en person styr en via radion. Det blir långa och intensiva dagar och vi har väldigt kul ihop, säger Jessica.

Hon lyfter även arbetsgivarens satsning på kompetensutveckling som en stor fördel.

– Är du driven och vill lära dig nya saker är ledningen aldrig främmande för att låta en utveckla sig inom yrket. Vill man så finns det mycket möjligheter, säger Jessica.

Nere på kajen kör Benjamin Mirzaie truck och kör fram containrarna innan de plockas upp av kranen.

Ny på jobbet. Benjamin Mirzaie har arbetat på Mälarhamnar i drygt ett halvår och trivs bra.
Ny på jobbet. Benjamin Mirzaie har arbetat på Mälarhamnar i drygt ett halvår och trivs bra.

– Jag kommer från Iran och har bott i Sverige i åtta år. Jag började jobba här i augusti 2022, så ungefär ett halvår.

Innan han anställdes av Mälarhamnar arbetade Benjamin på lager.

– Det har tagit lite tid att lära sig allt, man får olika arbetsuppgifter varje dag, men nu har jag lärt mig det mesta och trivs väldigt bra.

– Första gången jag skulle flytta en container som väger 30 ton var det lite läskigt, men det är bara att vara noggrann och göra allt ordentligt så går det bra.

Även Benjamin är nöjd med den goda sammanhållningen på arbetsplatsen.

– Det roligaste är alla medarbetare, det är väldigt familjärt med roliga och trevliga kollegor, avslutar Benjamin.

Powered by Labrador CMS