Metallverksgatan på Kopparlunden har varit stängd för trafik i flera månader.

Metallverksgatan är öppen för trafik igen

Sedan mitten av oktober har Metallverksgatan varit avstängd på grund av flera markarbeten på området.

Under flera månader har trafiken på den östra delen av Metallverksgatan letts om och gått längs med järnvägen då man har genomfört flera markarbeten på Kopparlunden.

– För 100 år sedan fanns det industrier, bostäder och en bäck i Kopparlunden. När vi nu ska utveckla området och återigen låta bostäder få plats tillsammans med de unika industrilokalerna krävs det en del markarbete. Bland annat har Mälarenergi flyttat på den dagvattenkulvert som Emausbäcken legat i sedan 1920-talet. Den gick tidigare under Emausverkstaden och för att undvika att den går under byggnaden har den nu flyttats, skriver Västerås stad på sin hemsida.

Nu är arbetet klart och hela Metallverksgatan är åter öppen för trafik. På sikt kommer den södra och östra delen av Metallverksgatan ersättas av den nya Kullgärdsgatan. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan.

Nu inleds markarbeten för den nya gatan längs med järnvägen.

Powered by Labrador CMS