Elisabeth Unell lämnar över skylten.
Elisabeth Unell lämnar över skylten.

(M) överlämnade gatuskylt för Lars Gustafssons plats

Unell: "Vi hoppas nu att skylten sätts upp så att Västeråsare som besöker platsen vet att det är Lars Gustafssons plats och att det väcker nyfikenhet för fler att vilja läsa hans verk"

På torsdagen lämnade oppositionsråd Elisabeth Unell (M) över en gatuskylt till kommunfullmäktiges ordförande för Lars Gustafssons plats. Moderaterna föreslog i en motion från Elisabeth Unell år 2017 att uppkalla en plats eller gata efter författaren Lars Gustafsson. Motionen bifölls men sedan hände inget, därför föreslog (M) i ett nämndinitiativ i byggnadsnämnden att den öppna platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården ska heta Lars Gustafssons plats, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

Nämndinitiativet bifölls år 2021, men ännu finns ingen gatuskylt med platsens namn, därför har Moderaterna själva tagit fram en skylt.

– Det är beklagligt att det snart tre år efter att nämndinitiativet bifölls fortfarande inte finns någon gatuskylt på Lars Gustafssons plats. Ordförande i Tekniska nämnden har lämnat besked att en sådan skylt tidigast kan bekostas nästa år inom ramen för upprustning av Botaniska trädgården. Vi tycker att frågan om att ta fram en skylt har tagit för lång tid, därför har vi själva beställt en skylt som vi idag överlämnade till Västerås stad, säger Elisabeth Unell.

– Vi hoppas nu att skylten sätts upp så att Västeråsare som besöker platsen vet att det är Lars Gustafssons plats och att det väcker nyfikenhet för fler att vilja läsa hans verk, säger Elisabeth Unell.

Powered by Labrador CMS