Eva Lilja, näringslivsdirektör och vd för Västerås Marknad- och Näringsliv AB.

Framåt Västerås – snabb återhämtning efter pandemin

Trots några extremt tuffa år med pandemi och en rådande lågkonjunktur står sig Västerås näringsliv starkt.

Publicerad

Trots stora utmaningar i och med coronapandemin och nu konjunkturnedgång är Västerås näringsliv generellt sett hållbart och stabilt, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör och vd för Västerås Marknad- och Näringsliv AB, till Västerås Tidning.

Arbetet med att analysera statistik och uppföljning är en konstant pågående process på näringslivsenheten.

– Vi har en hel del statistik och följer hela tiden upp hur det går för vårt lokala näringsliv, säger Eva Lilja.

Och hur mår då Västerås näringsliv idag?

– På en övergripande nivå går Västerås som stad väldigt bra, med det sagt finns det såklart enskilda företag som kämpar och har det jobbigt, men på en generell, övergripande nivå utvecklas Västerås väldigt fint. Det finns en stark attraktionskraft och många företag vill etablera sig här.

Nu när pandemiåren äntligen är över, hur har de påverkat det lokala näringslivet?

– Det blev ett hack i kurvan, absolut. Framförallt 2019 och 2020, men det återhämtade sig väldigt snabbt. Sedan är det svårt att dra generella slutsatser, men konkurser och rekonstruktioner påverkades marginellt under pandemin. Vi hade permitteringar och korttidsarbete, framförallt i början av pandemin, men även där återhämtade vi oss ganska fort. Andelen nystartade företag låg kvar på en jämn nivå och ökade till och med något under de här åren, säger Eva Lilja och fortsätter:

– När det gäller varsel i näringslivet var det inte alls så dramatiskt som det var i vissa kommuner.

En tydlig förlust var att Västerås Kongresscenter lade ner, och att hotellen förlorade stora intäkter för konferensverksamhet.

– Å andra sidan ökade privata resor, inte så att det kompenserade fullt ut men det räddade upp något för hotellen.

Även restaurangbranschen och handeln påverkades negativt av pandemin.

– Generellt sett hade besöksnäringen och handeln en dipp, men det gäller inte alla grenar av samma bransch. Flera gårdsbutiker hade till exempel besöksrekord just för att hemester var så stort.

Vilka är de största utmaningarna Västerås näringsliv står inför?

– Det som alla pratar om rent generellt är kompetensförsörjningen. Vilket är lite motsägelsefullt i och med att vi ser en konjunkturnedgång, men överallt ser man att många branscher har svårt att få tag på personal med rätt kompetens, och det gäller inte bara högutbildade akademiker utan spritt över många olika branscher med olika kompetenskrav.

– En annan stor utmaning är energifrågan, hur de höga energipriserna påverkar produkter, tjänster och kostnadsbild. Sedan återstår det att se hur de höga räntorna kommer att påverka byggbranschen. Vi hade ett bostadsseminarium för några veckor sedan som var mycket välbesökt och jag kan inte säga att vi ser en markant avtrappning av intressenter som vill fortsätta bygga i stan.

Eva Lilja konstaterar även det faktum att privatpersoner håller hårdare och hårdare i plånboken i takt med att det blir allt dyrare med el, livsmedel och drivmedel.

Vilka är det lokala näringslivets främsta styrkor?

– Dels att vi har en bra branschbalans. Vi är inte ensidigt beroende av en eller några få branscher. Till exempel en bruksort med en eller två industrier är väldigt sårbar, men i Västerås har vi ett starkt och stabilt industriföretagande, vi har också underleverantörer och det man kallar ortstjänster, det vill säga handel, restaurang, frisörer och allt det som vi som bor här behöver. Vi har flera ben att stå på och det är bra för en ort, säger Eva Lilja och fortsätter:

– Vi har ett näringsliv med flera stora globala företag som också jobbar i branscher som ju ligger helt i linje med den utveckling som är, det vill säga elektrifieringen, batteritillverkningen och energifrågan. Det är en stabil bas i Västerås som gör att vi klarar oss bra.

Powered by Labrador CMS