Boende i Skästa hage utanför Västerås förbjuds att vattna på grund av vattenbrist.

Fortsatt vattenbrist i Skästa hage – bevattningsförbudet ligger fast

De boende i Skästa drog ner på vattenförbrukningen efter att Mälarenergi slog larm tisdagen den 23 maj. – Det var jättebra och vi är glada för det. Tyvärr gick dock förbrukningen upp igen under helgen, säger Jenny Holmberg, pressansvarig Mälarenergi.

Publicerad

Under maj steg vattenförbrukningen i Skästa hage med 400 procent.

– Villorna i Skästa hage får vatten via tre grundvattenbrunnar. När Mälarenergi tog över området fanns två stycken reservoarer under mark som kunde användas vid förbrukningstoppar. Sedan dess har Mälarenergi utökat med ytterligare två, som sattes i drift så sent som 27 april i år, säger Jenny Holmberg i ett pressmeddelande.

– Trots dessa fyra reservoarer tog vattnet slut. De tre brunnarna blev för hårt belastade och fungerade inte som avsett. De hade till och med tömts till så låga nivåer att relikt grundvatten, alltså underliggande saltvatten från istiden, sipprat in i en av brunnarna. När en brunn skadas på det sättet, kan den i värsta fall bli permanent skadad och obrukbar.

Under perioden 15 till 30 maj har Mälarenergi kört 54 tankbilar till Skästa hage med dricksvatten från Mälaren.

– Att köra så hela sommaren är inte hållbart, vare sig ur ekonomisk eller miljömässig synvinkel. Vi hörde av oss igen i ett nytt mejl onsdagen den 31 maj, då det är viktigt att ha dialogen igång i den här viktiga frågan – att ge uppföljning, påminna om att bevattningsförbudet ligger fast och uppmana till hållbar vattenanvändning. Alla behöver se sin del i helheten och agera hållbart, så att inte vattentäkten skadas permanent.

– Den skadade brunnen har fortfarande en för hög salthalt. Situationen är inte stabil.

Tidigare i år låg områdets förbrukning på 18–20 kubikmeter per dygn. I mitten av maj var dygnsförbrukningen 75 kubikmeter. Efter Mälarenergis utskick i vecka 21 gick förbrukningen initialt ner till 25–30 kubikmeter per dygn, men under helgen var förbrukningsnivåerna uppe i 50 kubikmeter.

Mer information finns på Mälarenergis webb.

Powered by Labrador CMS