Nytt beslut. Eric Söderberg (KD), Sandra Högback (S), Anny Bustos (S), Hawar Asaiesh (V), Vicki Skure-Eriksson (C), Gabriella Howlden (V) och Heléne Bäckström (C), samtliga från nämnden för idrott, fritid och förebyggande, har varit med och beslutat att avgiften för fritidsklubbar ska slopas.

Avgiften slopas för fritidsklubbar: ”Hoppas nå fler”

Måltidsavgiften på fritidsklubbarna slopas, vilket innebär att verksamheten från och med augusti i år blir helt avgiftsfri. Samtidigt ändras öppettiderna på lov till 13-17. Det beslutade nämnden för idrott, fritid och förebyggande under tisdagen.

Publicerad

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet, i många kommuner kallat fritidsklubb, erbjudas som komplement till fritidshem. Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera skolutbildningen och erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. I en öppen fritidsverksamhet är barnen inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Öppen fritidsverksamhet är frivillig att delta i och i Västerås är deltagande avgiftsfritt, men en måltidsavgift på 200 kronor per månad har tagits ut för barn som vill ha mellanmål och lunch på lovdagar.

– Genom att ta bort måltidsavgiften kan alla barn erbjudas meningsfull fritid oavsett föräldrarnas plånbok. Samtidigt blir det enklare för våra medarbetare att kunna fokusera på barnen i stället för att behöva lägga tid på administration, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Måltidsavgiften som gäller just nu är frivillig, vilket innebär att barn kan delta i fritidsklubbens verksamhet utan att ta del av måltiderna. Vid en mätning som gjordes i oktober 2023 var det totalt 1 122 barn som tog del av verksamheten, medan andelen betalande måltidsavgifter var 773.

– Barn ska behandlas lika och ges samma förutsättningar att lyckas. Vi behöver öka jämlikheten i vår kommun och det här är ett sätt att göra det. Inget barn ska behöva känna sig exkluderad för att pengarna inte räcker till. När alla barn inte har möjlighet att ta del av måltiderna pekas barn till vårdnadshavare med ekonomiska begränsningar ut. Ekonomisk utsatthet är tufft, inte minst för barnen. Det riskerar att barnens tro på framtiden försvagas. säger Hawar Asaiesh (V), vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Vissa barn tar inte del av klubbverksamheten alls på grund av måltidsavgiften, trots att behov egentligen finns.

– Genom att slopa avgiften hoppas vi nå fler barn, framför allt barn i riskzon. Det blir också en lättnad för personalen att inte behöva hålla koll på vilka barn som ska äta och inte. Administrativa kostnader för hantering av måltidsavgifterna försvinner också, säger Anny Bustos (S), ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Fritidsklubbarna är just nu öppna 13-17 på skoldagar, 10-17 under lov och håller helt stängt i juli. Högst deltagande är det på eftermiddagstid efter skolan och lägst under förmiddagstid på lov, troligtvis på grund av att det finns många andra avgiftsfria lovaktiviteter som barnen kan ta del av. Genom att ändra öppettiderna till 13-17 även på lov minskar kostnaderna för extra personalbemanning. Personalen kan även lägga mindre tid på administration och mer tid på barnen och på att utveckla verksamheten, i syfte att locka fler deltagare. Barn i behov av barnomsorg kan ta del av fritidshem, som finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Där ingår även lunch och andra måltider och avgiften är baserad på vårdnadshavarnas inkomst.

Beslutet är i linje med Västeråsmajoritetens politiska inriktning för mandatperioden, där ett av de övergripande målen är att stärka kommunens förebyggande och trygghetsskapande arbete. De avgiftsfria måltiderna och de nya öppettiderna börjar gälla från och med augusti 2024. Under årets påsk- och sommarlov gäller samma tider och avgifter som tidigare. 

Powered by Labrador CMS