Detta är en genrebild.

Anställningsgaranti för elever på vård- och omsorgsprogrammet ska utredas

Äldrenämnden och utbildningsnämnden har gett i uppdrag åt sina respektive förvaltningar att tillsammans utreda hur en anställningsgaranti för elever som tar examen från vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet skulle kunna utformas.

Publicerad

Det råder stor brist på personal inom vård och omsorg. Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning har redan idag svårt att hitta utbildad personal till sina rekryteringar. Och bristen förväntas öka. Samtidigt blir konkurrensen om arbetskraften allt tuffare, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande.

– Det behövs fler som vill arbeta inom äldreomsorgen. En anställningsgaranti kan bidra till att fler unga väljer att söka sig till vård- och omsorgsprogrammet, säger Amanda Grönlund (KD), ordförande äldrenämnden.

Både på lokal och nationell nivå ser man att allt färre ungdomar väljer att läsa vård- och omsorgsprogrammet, vilket gör att tillgången på gymnasialt utbildad vård- och omsorgspersonal minskar.

– Vi behöver generellt få fler att välja yrkesprogram på gymnasiet, för det är redan idag stor brist på arbetskraft inom de yrkena. Och framför allt bedöms tillgången på utbildade inom vård och omsorg bli otillräcklig under en lång tid framöver. Här har vi ett jobb att göra, säger Eva-Lotta Svensson (C), ordförande utbildningsnämnden.

En anställningsgaranti skulle både kunna locka fler ungdomar att söka till vård- och omsorgsprogrammet och underlätta för Västerås stad att hitta utbildad personal.

– För oss socialdemokrater är ett jobb en garant för ett bra liv och vi tror att detta kan leda till att vi också säkrar upp tillgången av kompetent omsorgspersonal i Västerås, säger Madjid Ibrahim Ibrahim (S), vice ordförande utbildningsnämnden.

– Vård- och omsorgsyrken är några av våra viktigaste yrken, det såg vi inte minst under pandemin. Därför vore det toppen att de som väljer att plugga till exempelvis undersköterska också vet att de får ett jobb direkt, säger Ia Nordin (V), ledamot äldrenämnden och ersättare i utbildningsnämnden.

Powered by Labrador CMS