Regeringen föreslår att covidbevis ska kunna användas på bland annat handelsplatser där trängsel kan uppstå.
Regeringen föreslår att covidbevis ska kunna användas på bland annat handelsplatser där trängsel kan uppstå.

Regeringens förslag: Covidbevis vid handelsplatser

Regeringen har under onsdagen remitterat ett förslag om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken för trängsel är stor. Förslaget innebär att serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och platser för privata sammankomster ska ges möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis, enskilt eller i kombination med andra smittskyddsåtgärder.

Fakta: Covidbevis

Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se. För personer utan e-legitimation tar det längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Så är det redan idag och det kan bli ännu längre väntetider nu när vaccinationsbeviset ska användas nationellt.

Om du inte vill vänta i onödan uppmanar vi dig som ännu inte har skaffat e-legitimation att göra detta, till exempel i form av ett mobilt bank-ID. Då kan du beställa ditt vaccinationsbevis på bara några minuter.

Syftet med förslaget är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

– Vi ser en oroväckande utveckling med ökad smittspridning i hela världen. Även i Sverige ökar smittspridningen, även om vi har ett bättre läge än många andra länder. Vi behöver därför ha beredskap att snabbt införa fler träffsäkra smittskyddsåtgärder om läget förvärras. Att införa vaccinationsbevis på fler verksamheter kan vara en sådan smittskyddsåtgärd, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen föreslår att det i likhet med vad som nu gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, ska verksamhetsutövare eller anordnare som väljer att använda sig av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd slippa mer långtgående begränsningar samtidigt som verksamhet kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Barn under 18 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig omfattas inte av förslagen.

Förslaget som remitteras är ett underlag för att möjliggöra användning av vaccinationsbevis för det fall att det epidemiologiska läget i Sverige försämras och begränsningar är nödvändiga att återinföra. Förslagen kan komma att införas vid olika tidpunkter för olika verksamheter beroende på smittläget och smittspridningens utveckling.

Vidare föreslås att förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska förlängas till utgången av maj 2022.

Bakgrund

Regeringen presenterade den 7 december en åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder där det anges hur och under vilka omständigheter kommande smittskyddsåtgärder kan komma att vidtas, och i vilken ordning dessa ska prioriteras. Åtgärdsplanen är indelad i tre steg; smittskyddsåtgärder som gäller från och med den 8 december, smittskyddsåtgärder som kan tillkomma vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning samt smittskyddsåtgärder som kan tillkomma vid en mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning. Av åtgärdsplanen framgår bland annat att vaccinationsbevis är en sådan smittskyddsåtgärd som kan komma att vidtas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning och att det finns skäl att säkerställa en beredskap för att använda vaccinationsbevis i fler verksamheter där risken för trängsel och därmed smittspridning är särskilt stor.

Fakta: Covidbevis

Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se. För personer utan e-legitimation tar det längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Så är det redan idag och det kan bli ännu längre väntetider nu när vaccinationsbeviset ska användas nationellt.

Om du inte vill vänta i onödan uppmanar vi dig som ännu inte har skaffat e-legitimation att göra detta, till exempel i form av ett mobilt bank-ID. Då kan du beställa ditt vaccinationsbevis på bara några minuter.

Bakgrund

Regeringen presenterade den 7 december en åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder där det anges hur och under vilka omständigheter kommande smittskyddsåtgärder kan komma att vidtas, och i vilken ordning dessa ska prioriteras. Åtgärdsplanen är indelad i tre steg; smittskyddsåtgärder som gäller från och med den 8 december, smittskyddsåtgärder som kan tillkomma vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning samt smittskyddsåtgärder som kan tillkomma vid en mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning. Av åtgärdsplanen framgår bland annat att vaccinationsbevis är en sådan smittskyddsåtgärd som kan komma att vidtas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning och att det finns skäl att säkerställa en beredskap för att använda vaccinationsbevis i fler verksamheter där risken för trängsel och därmed smittspridning är särskilt stor.

Powered by Labrador CMS