Patient fick metallbit i lungan vid besök hos tandhygienisten

Den äldre patienten behandlades av en tandhygienist när låskolven till en så kallad blästerspets lossnade och hamnade i en av lungorna. Efter några dagar akutopererades patienten – som också drabbades av lunginflammation. Folktandvården anmäler nu händelsen enligt lex Maria. Detta enligt ett pressmeddelande från Region Västmanland.

Publicerad

Eftersom patienten hade svårt att meddela sig på grund av talsvårigheter, och inte heller uppvisade några symtom vid behandlingen, trodde tandhygienisten att låskolven hade hamnat någonstans i behandlingsrummet – som också genomsöktes.

Till saken hör att host- och sväljningsreflexer kan vara annorlunda hos äldre och sjuka patienter jämfört med yngre och friska – vilket ytterligare stärkte tandhygienisten i övertygelsen om att inget konstigt hade inträffat.

Efter några dagar konstaterade en anhörig att patienten hostade, och därefter kom det akuta sjukdomsförloppet som slutade med inläggning och operation. Patienten är fortfarande inte återställd.

För att undvika liknande händelser i framtiden har Folktandvården i Västmanland sett över rutinerna för hanteringen av det instrument som användes vid behandlingen.

Powered by Labrador CMS