Kritiska. Elisabeth Unell och Amanda Agestav kritiserar S, L och MP för deras hantering av flygplatsens eventuella nedläggning. Foto: Jonas Edberg

M och KD överklagar nedläggningen av flygplatsen: "Anmärkningsvärt"

Turerna kring Västerås flygplats fortsätter. Nu överklagar Moderaterna och Kristdemokraterna beslutet som S, L och MP tagit om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att avveckla Västerås flygplats. Det skriver M och KD i ett pressmeddelande.

Publicerad

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet fattade i kommunstyrelsen den 29:e april beslut om att uppdra stadsledningskontoret att avveckla Nya Västerås flygplats AB och den instrumentella flygplatsen. Beslutet syftar till att göra en strukturerad avveckling av flygplatsen och att instrumentflygplatsverksamheten senast ska upphöra den 31 december 2022.

– Det är anmärkningsvärt att stadsledningskontoret får i uppdrag att fatta dessa beslut när de inte har mandat att göra det. Beslutet handlar inte om att stadsledningskontoret ska ta fram ett underlag för beslutet utan det är ett uppdrag att avveckla både Nya Västerås flygplats AB och den instrumentella flygplatsen, vilket strider mot både kommunallagen och bolagsordningen för flygplatsen, säger Elisabeth Unell, oppositionsråd för Moderaterna i Västerås i pressmeddelandet.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att överklaga beslutet eftersom frågor av större vikt för staden måste beslutas i kommunfullmäktige.

– Kommunfullmäktige har varken fått ta del av denna fråga eller delegerat den till kommunstyrelsen. Det är därför märkligt att S,L och Mp väljer att gå fram med beslutet och bortse från regelverket. Det måste därför göras en laglighetsprövning för att se om beslutet om avveckling är korrekt fattat eller inte, säger Amanda Agestav, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Västerås i samma pressmeddelande.

Powered by Labrador CMS