Läggs ner? Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har enats om att avveckla Västerås flygplats. Frågan har nu godkänts av kommunstyrelsen. Foto: MICHAEL ERHARDSSON/Mostphotos

Förslaget om att lägga ner flygplatsen röstades igenom

Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen röstades S, L och MP:s förslag om att lägga ner flygplatsen igenom. Detta trots att det fjärde samarbetspartiet Centerpartiet röstade emot förslaget.

Publicerad

Första steget mot flygplatsens nedläggning är nu taget. Vid kommunstyrelsens möte under onsdagskvällen fick S, L och MP igenom det förslag som presenterades vid en pressträff i början av mars.

Förslaget röstades igenom tack vare att förslaget fick stöd av Vänsterpartiet – och inte majoritetens fjärde samarbetspartner Centerpartiet.

Centerpartiet anser att Västerås Stad i första hand ska kontakta regionen och andra aktörer för medfinansiering eller delägarskap. I andra hand att Västerås Stad behöver utreda vilka konsekvenser en nedläggning av Västerås Flygplats får för att minimera risken att ett förhastat beslut fattas som försämrar för västmanlänningar i framtiden.

M och KD rasar mot planen på att lägga ner flygplatsen: "Inte rätt tid just nu"

Så här förklarar Centerpartiet varför de röstade emot förslaget:

– Vi är mitt uppe i en världsomspännande pandemi som vi ännu inte vet effekterna av. Men två effekter är tydliga; coronakrisen visar hur sårbart samhället är för brister inom livsmedel, skyddsmaterial och andra livsnödvändiga varor. Och i coronakrisens spår har många redan förlorat sina jobb och fler kommer drabbas, säger Vicki Skure-Eriksson (C).

– Förutom att generera arbetstillfällen i Västerås ger flygplatsen en samhällsekonomisk vinst som framförallt tillfaller staten och regionen. Därför är det naturligt att Västerås Stad, som ägare av flygplatsen, initierar en dialog med regionen om ett delat ansvar. Det ingår även i handlingsplanen för flygplatsen som kommunstyrelsen antog 2017, påtalar Vicki Skure-Eriksson (C).

Slutgiltigt beslut om Flygplatsens nedläggning kommer att tas vid juni månad i kommunfullmäktige.


Powered by Labrador CMS