Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

FK skrev fel personnummer

Någon annans personnummer på handlingarna har skapat en personuppgiftsincident hos Försäkringskassan i Västerås.

Försäkringskassan i Västerås har rapporterat in en personuppgiftsincident till Datainspektionen.
Det var när en handläggare skulle kommunicera med en medborgare som denne råkade skriva fel personnummer. Felet upptäcktes av medborgaren som hade ett ärende hos Försäkringskassan.

Skyldigheten att rapportera incidenter där personuppgifter har kommit bort, förstörts eller kommit i fel händer framgår av dataskyddsförordningen, GDPR. Även händelser där risk för felaktig behandling av personuppgifter har uppstått ska rapporteras.

Datainspektionen gör en bedömning av alla rapporter om personuppgiftsincidenter som kommer in till myndigheten. Sådana som inte behöver kompletteras, där incidenten har hanterats på ett tillfredsställande sätt, och där risken för enskildas fri- och rättigheter bedöms som låg, avslutas direkt. Mer allvarliga incidenter leder till fördjupad utredning. Datainspektionen kan även inleda tillsyn med anledning av allvarliga eller upprepade incidenter.

Powered by Labrador CMS