ANNONS

Hur påverkar utländska casinon de svenska spelbolagens reklambudgetar?

När man utforskar det dynamiska landskapet av spelindustrin i Sverige blir det tydligt att det finns ett skiftande mönster när det kommer till spelbolagens reklambudgetar. Enligt nyligen publicerade siffror har de svenska spelbolagens bruttokostnader för köp av reklam i traditionella medier under 2022 minskat till 3,4 miljarder kronor. Detta representerar en nedgång på 600 miljoner kronor (15%) jämfört med året innan.

Publicerad

DET HÄR ÄR EN ANNONS FRÅN CASINOUTANSVENSKLICENS.CO

För att förstå denna minskning, bör vi också se på vilka faktorer som kan ha bidragit till denna trend. Ett nyckelelement att överväga är den växande närvaron av utländska casinon på den svenska spelmarknaden.

Utländska casinon utan svensk licens har enligt https://casinoutansvensklicens.co/ varit aktiva på den svenska marknaden en längre tid. Dessa plattformar har utnyttjat en viss lucka i den svenska lagstiftningen och marknadsföring, vilket har gett dem möjlighet att nå svenska spelare trots att de inte har licenserade rättigheter att verka i landet. De erbjuder konkurrenskraftiga bonusar och kampanjer, och de har varit framgångsrika på att locka spelare bort från inhemska aktörer.

Hur påverkar då detta de svenska spelbolagens reklambudgetar?

Det första att notera är att reklam och marknadsföring är en central del i att locka nya spelare och behålla befintliga kunder. Om konkurrensen ökar, särskilt från utländska aktörer som inte har samma regleringsbegränsningar, kan det sätta tryck på inhemska aktörer att öka sina reklambudgetar för att bibehålla sin marknadsandel.

Men situationen är mer komplicerad än så. Den svenska staten införde ett strikt regelverk 2019 med syfte att minska spelandets skadeverkningar, vilket även påverkar hur och var spelföretag får marknadsföra sig. Till exempel får svenska spelföretag inte erbjuda lockande bonusar till nya kunder. Detta har begränsat deras förmåga att konkurrera på samma villkor som utländska casinon.

Men samtidigt, för att anpassa sig till regleringarna och för att minska sina kostnader, har svenska spelbolag börjat dra ner på sina reklambudgetar. Detta kan förklara den observerade minskningen på 15% under det senaste året.

Trots att utländska casinon utgör en utmaning för de svenska spelbolagen, är det inte hela förklaringen till den minskade reklambudgeten. Strängare regleringar och en ökande medvetenhet om ansvarsfullt spelande spelar också en betydande roll. Detta kombinerat med ett mer konkurrenskraftigt spelområde gör att reklambudgetarna krymper, vilket visar på spelindustrins komplexitet och dynamik.

2019 markerade en 22% nedgång i spelbolagens reklamköp jämfört med 2018

År 2019, samma år som den svenska spellicensen infördes, så minskade spelbolagens reklamköp rejält i traditionell media.

Kantar Sifo har rapporterat att spelbolagen spenderade mest på reklamutrymme under 2018, med en total kostnad på 7,3 miljarder kronor.

Men år 2019 när Sverige fick en ny spellicens syntes en nedgång i denna siffra, med utgifter som minskade till 5,7 miljarder kronor – en minskning med hela 22%. Mätningen fokuserade specifikt på traditionella medier och inkluderade inte digitala plattformar.

Detta är ganska talande för spelbranschens läge i Sverige. Hårda regler gör det mindre lönsamt att bedriva spelverksamhet och samtidigt har konkurrenter från utlandet slappare regelverk vilket innebär bättre möjligheter till bonusar och erbjudanden till spelare.

Resultatet blir avsevärt lägre marknadsföringsbudgetar, och trenden ser inte ut att ändra riktning i närtid.

Mindre reklambudgetar för spelbolag kan vara bra

Spelbolagens pengar som flödat in i det svenska samhället via de stora mediebolagen har såklart påverkat svensk ekonomi positivt. Men som en avslutande tanke kan det sägas att dessa förändringar eventuellt kan vara till fördel för spelare, eftersom det nu syns färre reklamer för spel på TV samt finns ett större fokus på ansvarsfullt spelande och en bättre skyddsnivå för spelare.

Samtidigt behöver den svenska spelmarknaden fortsätta att anpassa sig till den ökande konkurrensen från utländska aktörer för att kunna hålla sig relevant och ekonomiskt livskraftig.

Powered by Labrador CMS