ANNONS

Black woman with the laptop in the coffe shop

Förändringar i det svenska språket genom teknikens påverkan

Teknikens framfart och ständiga förändring gör sitt avtryck i nästan alla delar av vår vardag och språket är inget undantag. Det svenska språket genomgår ständiga förändringar och influenserna från teknik och IT-ordförrådet är tydliga.

DET HÄR ÄR EN ANNONS FRÅN ADVANIA

Ersättning av gammalt språkbruk med modernt IT-språk

Dagens svenska språk är inte densamma som det var för några decennier sedan. Det är ingen överraskning att vi nu ser en ökning av engelska ord och IT-ordförråd eftersom engelska är det dominerande språket inom IT och teknik. Många gamla och traditionella svenska ord och uttryck ersätts med nyare termer. 

Sveriges språklandskap har genom tiderna påverkats av många externa faktorer, och i dagens digitala värld är det IT-ordförrådet som spelar en avgörande roll. Engelskan är i stor utsträckning dominerande i IT-branschen och internationella samarbeten. Detta leder till att engelska termer sprider sig i svenskt språk och påverkar vår kommunikation.

Svenska språket har en rik historia med rötter i fornnordiska språk och senare har det skett en utveckling genom en påverkan av tyska, latin och franska. Med utbredningen av IT-teknologier och internet i slutet av 1900-talet började engelskan bli allt mer dominant som influens när det gäller teknik och kommunikation.

IT-ordförrådets inverkan på språkutveckling för olika åldersgrupper

IT har integrerat våra liv på många plan, både privat och i arbetslivet. Allt ifrån denna omvälvande språkförvandling till IT-baserade företag som exempelvis Advania som erbjuder allt man kan tänka sig för ett hållbart liv inom datavärlden. 

Så det är inte konstigt att ordförrådet påverkar allas språk- läs- och skrivutveckling, oavsett ålder. Dagens svenska språk är inte densamma som det var för några decennier sedan. Det är ingen överraskning att vi nu ser en ökning av engelska ord och IT-terminologi eftersom engelska är det dominerande språket inom IT och teknik. Många gamla och traditionella svenska ord och uttryck ersätts med nyare termer. Ofta direkt hämtade från engelskan.

Skillnader på yngre och äldre generationer

Den yngre generationen är födda och uppväxta i en digital värld där IT-termer är en naturlig del av vardagen. De lär sig dessa termer tidigt och har därför en fördel när det gäller att förstå och använda dem. Men det finns också risker med att en alltför dominerande IT-jargong gör att svenskan tappar i klarhet och pedagogik.

Vuxna, särskilt de som arbetar inom IT måste kontinuerligt lära sig nya begrepp och tekniker för att hålla sig uppdaterade och konkurrenskraftiga inom sitt yrkesområde. På så sätt blir vuxna ständigt exponerade för IT-ordförråd och därmed integrerar vi detta med våra tidigare traditionella språkkunskaper. Det traditionella språkbruket finns i grunden så det resulterar i en tydligare balans än vad framtidens generation riskerar att tappa.

Powered by Labrador CMS