Många upplever trängsel – trots restriktioner

Enligt de lokala restriktionerna som råder i Västmanland ska trängsel undvikas. Trots det svarar nästan två tredjedelar av länsborna att de upplevt trängsel bara under det senaste dygnet. Detta enligt en enkätundersökning som Länsstyrelsen i Västmanland ligger bakom.

Publicerad

Nio av tio anser att de själva följer restriktionerna för att minska smittspridningen och att de håller avstånd till andra. Men bara var tredje menar att andra gör samma sak. Det är en av slutsatserna från Länsstyrelsens enkätundersökning om trängsel i länet, som genomfördes mellan den 5 och 19 maj.

Syftet med undersökningen var att samla in information kring efterlevnaden av de restriktioner och rekommendationer som rör covid-19 i länet.

– Vi bad allmänheten att fundera över upplevelser av trängsel under det senaste dygnet. Resultatet är en temperaturmätare för länet och ger värdefull information till de handläggare som arbetar med tillsyn enligt covid-19-lagen. Vi kan också använda svaren för att fokusera våra insatser, skriver länsstyrelsen som en kommentar till resultatet av enkätundersökningen.

Totalt fick man in 1 822 svar i undersökningen. Majoriteten av de som svarade var i åldern 40-69 år.

Resultaten från enkätundersökningen

• 64 procent svarade att de har upplevt trängsel – det vill säga att personer hållit mindre än två meters avstånd - under det senaste dygnet.

• Den miljö där flest upplevt trängsel är i matbutiken, inklusive vid paketutlämning. Hela 70 procent av de svarande hade upplevt trängsel där.

• På plats nummer två kom "På mitt arbete" där 35 procent upplevt trängsel.

• På tredje plats kom ”I skolan”, där 16 procent upplevt trängsel.

• 26 procent upplevde att personer runt omkring dem respekterat rekommendationerna och försökt hålla avstånd (minst två meter). 33 procent svarade ”delvis” och 41 procent svarade ”nej”.

• 84 procent menade att de själva försökt hålla avstånd på minst två meter till alla de mött.

• 66 procent hade inte umgåtts med någon utanför det egna hushållet det senaste dygnet.

• 18 procent hade umgåtts med enstaka släktingar och/eller vänner utomhus.

• 18 procent med släkt eller vänner inomhus och fem procent med nya bekantskaper (både inom- och utomhus).

• På frågan ”Följer du de restriktioner som finns” svarade 37 procent ”Ja, alltid” och 53 procent ”Ja, för det mesta”. 3 procent svarade ”Nej, inte alltid” och 6 procent svarade att de försöker men att vissa rekommendationer är otydliga. 1 procent svarade ”Nej, jag orkar inte längre”.

Powered by Labrador CMS