Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen. Foto: HENRIK MILL

Krönika: Vi vill se fler kvinnliga företagare

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder och ett land med historiskt stark entreprenöriell anda, halkar vi efter vad gäller kvinnor och företagande. Detta ser vi tyvärr gång på gång i olika rapporter. Utvecklingen går visserligen framåt i vissa avseenden – men det går för långsamt!

Publicerad

Jag och Almi vill vara en del av en förändring här och nu, inte stå vid sidan och bara vänta på kommande generationers förväntade förändringar.

För att vi på Almi som samhällsaktör och affärsutvecklare bättre ska kunna stötta och utveckla kvinnors företagande krävs en utökad förståelse för varför kvinnor väljer att starta och driva företag och varifrån drivkraften kommer. Vi ser, både genom vår mångåriga erfarenhet av affärsrådgivning men också genom en undersökning vi tagit fram tillsammans med Företagarna, att det är skillnader redan i varför kvinnor väljer att starta och driva företag, vad drivkraften och motivationen är och hur kvinnor också ser på framgång. Nu skriver jag i generella termer, baserat på rapporternas (se faktaruta nedan) tydliga resultat. Självklart finns det variationer kring dessa frågor, vi är alla olika som människor och individer.

Jag tycker det är otroligt viktigt att vi som arbetar med företagande i Västmanland belyser dessa frågor för att skapa medvetenhet och diskussion. Det är också viktigt att vi som verkar inom stödsystem och ekosystem kring företagande har rätt faktabaserad kunskap och verktyg för att kunna förbättra och förändra.

På min egen önskelista står att vi inom kort kommer ha en ökning statistiken över antalet företagande kvinnor i Västmanland. Att fler vågar satsa och driva och också får rätt förutsättningar för att göra det. Jag och mina kollegor på Almi kommer göra det vi kan för att förändra på statistiken och se till att fler kvinnor startar, driver och utvecklar företag idag och imorgon. För oss på Almi är kvinnors företagande ett stort och prioriterat fokusområde och vi vill att utvecklingen ska gå snabbare! Vi vill inte att det ska ta flera generationer innan vi ser och märker en skillnad.

Vad kan vi tillsammans med andra aktörer och organisationer göra för att skapa förutsättningar för att kvinnor i Västmanland ska se att det finns möjligheter, förutsättningar och potential att driva företag framgångsrikt? Jag samtalar gärna i dessa frågor när vi ses för att vi ska kunna ta nästa steg tillsammans.

Fakta

CIRKA 30 PROCENT av alla företag i Sverige drivs av kvinnor. 2019 startade något fler kvinnor företag i Stockholms län (33,5 procent) jämfört med Västmanlands län (30,9 procent).

KVINNOR DRIVER OFTA FÖRETAG med personliga och kulturella tjänster, exempelvis skönhets- och kroppsterapeuter, vård och omsorg och utbildning. Få kvinnor driver företag inom bygg och transport.

Källa: SCB – registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2018, Tillväxtanalysrapport från 2018; ”Främja kvinnors företagande – en statistiksammanställning”, Statistikportalen Tillväxtverket; nystartade företag 2019.

Powered by Labrador CMS