Smittskyddsläkare Jan Smedjegård har beslutat att förlänga de lokala restriktionerna. Det innebär att man fortfarande bör använda munskydd i bland annat butiker. Foto: REGION VÄSTMANLAND/Mostphotos

Kraftig ökning av smittspridningen i länet

I början av maj ökade antalet nya fall av covid-19 kraftigt och nästan fördubblades i vissa åldersgrupper. Därför väljer smittskyddsläkare Jan Smedjegård nu att förlänga de regionala rekommendationerna till och med den 31 maj. Det skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande på onsdagen.

Publicerad

Västmanlands smittskyddsläkare, Jan Smedjegård, har beslutat att förlänga de lokala restriktionerna - och rekommenderar även att gymnasieskolorna fortsätter att bedriva en kombination av undervisning på plats och på distans för resten av terminen.

– Vi är ännu inte i hamn. Samtidigt som allt fler vaccineras härjar smittan fortfarande i länet. Det är uppenbart att vi nu ser resultaten av en kraftig smittspridning i slutet av april, bland annat i samband med valborgsfirandet, säger Jan Smedjegård.

Smittspridningen av covid-19 i Västmanland accelererade under veckorna 9–15, den 1 mars till den 18 april. Därefter följde två veckor med något färre nya fall – men sedan vände siffrorna på nytt uppåt under vecka 18, alltså 3-9 maj:

I åldersgruppen 10–19 år var ökningen allra störst, från 125 till 244 fall per vecka. En ökning med 95 procent.

Liksom tidigare i vår fortsatte den brittiska virusvarianten att dominera, 88 procent.
Smittspridningen är hög eller har ökat i flera kommuner; Fagersta, Sala, Arboga, Köping, Surahammar, Västerås och Norberg.

– Slutet på pandemin finns i sikte. Men vi är inte där än utan befinner oss i den sista besvärliga passagen där det gäller att hålla nere antalet nysmittade, samtidigt som massvaccinationen rullar ut över länet och landet, avslutar Jan Smedjegård.

Med anledning av smittökningen rekommenderar han länets gymnasieskolor att fortsätta bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 17 maj och för återstoden av vårterminen.

Vissa elever och moment bör dock undantas från rekommendationen om distansundervisning.

Det gäller:• Praktiska moment som inte kan skjutas upp.
• Nationella prov.
• Andra examinationer som skolorna bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans.
• Elever som behöver undervisning på plats för att kunna fullfölja utbildningen.
• Elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

De regionala covidrekommendationerna (gäller fram till den 31 maj)

• Begränsa antalet nya nära kontakter

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att du endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.

• Undvik platser där det finns risk för trängsel

Undvik att åka kollektivtrafik eller besöka köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

• Resor

Avstå från icke nödvändiga resor både inom och utanför regionen. Res så smittsäkert som möjligt om du måste resa.

• Munskydd

Använd alltid engångsmunskydd när du som är född 2004 och tidigare reser med kollektivtrafik oberoende av vilken dag och tid på dygnet du reser.
Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer. Rekommendationen gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd.

• Arbetsgivare

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska du undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19.

Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla 1,5–2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Powered by Labrador CMS