Efter 22 månaders uppgång – nu sjunker arbetslösheten i Västmanland

Sedan juni 2019 har arbetslösheten i Västmanlands län ökat, men i maj vände utvecklingen då andelen arbetslösa sjönk jämfört med året innan. Under maj månad rapporterade Västmanland en total arbetslöshet på 9,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Publicerad

Sett till antalet personer betyder det att 13 308 av 137 196 invånare i åldern 16 till 64 år i Västmanlands län var inskrivna som arbetssökande (520 färre än i maj i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående 22 månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.

Västmanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Västmanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,7 procent i länet, jämfört med 7,9 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,7 procent), medan Södermanland har den högsta (10,4 procent). För att Västmanland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 5 488 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 257 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lägre arbetslöshet bland utlandsfödda

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,3 procent i Västmanland under maj månad, motsvarande 7 696 av 33 030 personer. Det är 1,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−126 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Västmanland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Västmanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Fler unga har jobb

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I maj var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 778 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 233 personer på ett års sikt.

Det är första gången på 21 månader som arbetslösheten bland unga minskar.

Powered by Labrador CMS