Foto: iStock

Västeråsprojekt kan vinna prestigefyllt pris

Projektet Mälardalens Smådjurskrematorium i Västerås har gått till slutnominering med chans att ta hem den prestigefyllda Ullbaggen.

Publicerad

I hård konkurrens med ett 60-tal bidrag har nu 15 inspirerande projekt gått vidare i den nationella tävlingen.

Ett av dem är alltså Mälardalens Smådjurskrematorium.

Grundarna ville erbjuda ett etiskt val för djurkremering. Projektet startade för nio år sedan och 2016 fick man pengar från landsbygdsprogrammet för att bygga en ny lokal för verksamheten. I de nya lokalerna fanns plats för fler ugnar och man kunde utöka samarbetet med fler verksamheter i regionen samt öka bemanningen och omsättningen.

– Det har varit en tuff konkurrens och vi är otroligt stolta över de bidrag som har gått vidare. Det finns så många bra satsningar i våra lands- och kustbygder och nu lyfter vi fram de här fantastiska exemplen från hela landet, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket och tillika juryordförande.

Priset delas i år ut i fem olika kategorier och projektet Mälardalens Smådjurskrematorium har slutnominerats i kategorin ”Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling”.

Vinnarna avslöjas i samband med Ullbaggegalan den 13 november i Åre.

Genom Ullbaggen vill Landsbygdsnätverket lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader.

Om Landsbygdsnätverket

► Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska kust- och landsbygder.

► I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.

► Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling.

► Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från medlemsorganisationerna och myndigheterna.

Powered by Labrador CMS