Specialistsjukhuset i Strömsholm öppnar för mottagning dygnet runt. Foto: Evidensia

Krisen har vänt – nu är djursjukhuset öppet dygnet runt igen

Läget på Specialistdjursjukhuset i Strömsholm har varit ansträngt under sommaren då bristen på veterinärer och hög arbetsbelastning gjorde att man var tvungen att minska sina öppettider till att inte gälla dygnet runt.

Publicerad

Nu har läget vänt och man ser hoppfullt på framtiden.

Mats Wänlund, tf djursjukhuschef berättar att deras planer alltid varit att gå tillbaka till de tidigare öppettiderna med dygnetruntservice.

– Det är framför allt tre delar som gör att vi kan gå tillbaka till att ha öppet dygnet runt. Ett, personalen är tillbaka från semestern, två, vi har gjort nyrekryteringar av veterinärer och leg. djurskötare, och tre, det som är den största anledningen, att personalen ställer upp och gör en jätteinsats.

Under sommaren har man varit tvungna att nattetid hänvisa till djursjukhus i Uppsala och Stockholm men Mats Wänlund säger att de vissa nätter har kunnat ta emot akuta fall.

– Vi på Strömsholm vill ju alltid hjälpa till även om det har varit en utmaning. Har det varit möjligt så har vi försökt att lösa det.

Nu säger han att man nu bestämmer öppettiderna en vecka i taget.

– Men vi har en helt annan situation nu än den vi hade inför sommaren.

Den nyrekryterade personalen är på ingång.

– Många har ju en uppsägningstid från den förra arbetsplatsen med tre månader och sen behöver man även en tid för inlärning, men vi ser väldigt positivt på hösten.

Mats Wänlund avslutar med att säga att alla djur och djurägare är välkomna till Strömsholm om de behöver hjälp.

– Personalen här gör en hjälteinsats och vi vill alla hjälpa så många djur som möjligt.

Powered by Labrador CMS