Foto: Fredrik Jernstedt

För många lodjur i skogarna – nu vill jägarna öka jakten

De senaste inventeringarna visar att det finns drygt 1220 lodjur i Sverige. Naturvårdsverkets mål ligger på 870 stycken. Lodjursjakten påbörjas den 1:a mars 2018 och Jägarnas Riksförbund har begärt jakt efter 355 lodjur under licensjakten hos landets länsstyrelser. I det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Västmanland ingår, ska 62 lodjur skjutas.

Publicerad

Under förra året fick det skjutas 79 lodjur och det räckte inte till för att minska stammarna. Lodjuren finns över hela landet och eftersom de är svåra att inventera är stammen underskattad. För att nå målen för lodjursstammen måste alltså jakten öka och det är därför Jägarnas Riksförbund nu begär den ökade jaktkvoten.

Förbundet vill att avskjutningen fördelas av länsstyrelserna inom det mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet och i det norra rovdjursförvaltningsområdet begär förbundet en riktad jakt på ett visst antal lodjur i varje län. Så här vill förbundet att avskjutningen ska delas upp:

Södra rovdjursförvaltningsområdet: 30 lodjur

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet: 62 lodjur

Jämtland: 95 lodjur

Västernorrland: 21 lodjur

Västerbotten: 83 lodjur

Norrbotten: 64 lodjur

Fakta rovdjursförvaltningsområden

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden där alla Sveriges län, förutom Gotland, ingår. Inom varje område kan länsstyrelserna komma överens om hur jaktbesluten ska se ut, men det är fortfarande varje län som fattar besluten. Länen är fördelade inom områdena så här:

Norra – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Mellersta – Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Värmland och Västra Götaland

Södra – Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge 

Powered by Labrador CMS