FRIGGEBOD ELLER ATTEFALL? Attefallsreglerna ger utrymme till att bygga utan bygglov, men klartecken krävs från kommunen. Foto: Tage Persson/Mostphotos
FRIGGEBOD ELLER ATTEFALL? Attefallsreglerna ger utrymme till att bygga utan bygglov, men klartecken krävs från kommunen. Foto: Tage Persson/Mostphotos

Tips: Undvik fallgroparna när du ska bygga nytt enligt ”Attefallsreglerna”

Bygga små hus utan bygglov? Ja, det går – om man ska göra en så kallad attefallsåtgärd så behövs inte bygglov. Men det är en del att tänka på när man planerar att bygga ett Attefallshus eller en Friggebod. Till exempel ska man alltid göra en anmälan och sedan invänta beslut från kommunen innan det är okej att börja bygga. Bygglovsenheten på Västerås stad ger tips inför våren och sommarens byggprojekt.

Sedan 1979 har svenska fastighetsägare haft möjligheten att på sin tomtmark uppföra ett hus på högst 15 kvadratmeter utan att söka bygglov, en så kallad Friggebod.

Ett Attefallshus mellan 25 – 30 kvadratmeter måste vara fristående från huvudbyggnaden. Men Attefallsreglerna i sig ger möjlighet till att bygga en tillbyggnad på huvudbyggnaden på max 15 kvadratmeter.

Efter ett beslut i riksdagen så har reglerna ändrats och ett Attefallshus får nu vara 30 kvadratmeter stort. Ändringen gäller endast komplementbostadshus, det vill säga byggnader som kan användas som självständiga bostäder och som uppfyller samma tillgänglighetskrav och energikrav som ett enbostadshus. För komplementbyggnader såsom garage, förråd eller gäststuga är det fortfarande max 25 kvadratmeter som gäller.

Om du tänker placera huset närmare än 4,5 meter till en granntomt behövs medgivande från berörda grannar.
För placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot kommunal mark gäller inte Attefallsreglerna, då krävs bygglov.

För att börja bygga behövs i princip bara en bygganmälan till byggnadsnämnden, oftast innehållande en karta med placering.
Anmälan om komplementbyggnad ska innehålla en situationsplan, ritningar i form av plan-, fasad- och sektionsritningar, en kontrollplan samt uppgifter om färg- och materialval.

För ett komplementbostadshus, det vill säga då byggnaden är större än 25 kvadratmeter och max 30 kvadratmeter, krävs även redovisning av tillgängligheten och en energiberäkning, samt en nybyggnadskarta.

Powered by Labrador CMS